“Солидарност с възрастните” – когато идея се превръща в кауза


Тинк-танк “Солидарност с възрастните” е фондация, създадена с основна цел да подобри устойчиво отношенията между поколенията у нас, да запази тяхната цялост и да работи за развиването на модели и добри практики за изграждането на качествени социални услуги и грижи за възрастните хора в България.

“Солидарност с възрастните” провежда и представя изследвания, анализи и съвети по основни въпроси, засягащи пълноценния живот на възрастните хора у нас. Главната функция на организацията е да помогне на общините, правителството и всеки отделен човек да разберет и направят информиран избор за проблемите, свързани с интеграцията на възрастните хора.

На пресконференция по случай 1-ви октомври, обявен от ООН за Международен ден на възрастните хора, членове на организацията представиха част от проблемите на възрастните у нас. Повечето от ежедневните проблеми, които възрастните хора посочват, могат да бъдат решени чрез промяна на обществената нагласа към тях. Затова организацията стартира инициатива “Аз уважавам възрастните”, в която гражданите изразяват своята отговорност за солидарно отношение към хората от третата възраст.

Инициативата има за цел да създаде дългосрочни работещи практики за подобряване на живота и усещането за достойнство на възрастните. Тя е насочена към гражданите, институциите и бизнеса. Всички желаещи да станат част от инициативата или да се включат с идеи и предложения за разрастването и популяризирането й, могат да пишат в специалния форум към Facebook страницата на “Солидарност с възрастните”. Като част от инициативата са подготвени стикери “Тук уважаваме възрастните” за търговски обекти, болници, институции и значки “Аз уважавам възрастните”, чрез които всеки може да изрази своята съпричастност към подобряването на настоящата ситуация. Организацията предложи и харта, в която са описани 6 основни принципа на “уважение, толерантност и проактивност” към възрастните хора, които лично да ангажират всички желаещи да бъдат по-активни в отношението си към проблемите на възрастните хора.

“Солидарност с възрастните” е организация с нестопанска цел и работи независимо от политиката на правителствата и политическите партии.

Екипът на PRoPR Агенция се включи активно в етапа на учредяване на фондацията, като участва в създаването и изясняването на основните принципи на работа и цели на „Солидарност с възрастните“. Агенцията участва и в създаването на концепцията на инициативата „Аз уважавам възрастните“. Част от ангажиментите на агнцията беше и дизайнът на всички нужни печатни и дигитални материали за организацита и инициативата. PRoPR организира пресконференцията за обявяването на учредяването на „Солидарност с възрастните“ и представяне на резултатите проучване на проблемите на възрастните хора у нас.