45% от възрастните комуникират с приятели по-рядко от веднъж седмично


Харта за солидарност и уважение към възрастните ще помага за промяна на отношението към старите хора у нас

Почти половината от хората над 70 години у нас се срещат с приятели по-рядко от веднъж седмично или изобщо нямат приятелски кръг. Това става ясно от резултатите от изследване за проблемите на възрастните хора в България, проведено от новосъздадения тинк-танк „Солидарност с възрастните”.

На пресконференция по случай 1-ви октомври, обявен от ООН за Международен ден на възрастните хора, членове на организацията представиха част от проблемите на възрастните у нас и предложиха основа за възможни решения.

Изследването е базирано на дълбочинни интервюта сред самотно живеещи възрастни в столицата, като е комбинирано с представителни за страната данни за проблемите на хората над 70-годишна възраст. Изследвани са 7 основни области от ежедневието на възрастните – комуникация с институции, медицинско обслужване, търговска мрежа, култура, семейство и близки, нови технологии, транспорт.

“Търсехме проблемите, за чието решаване могат да бъдат предприети мерки чрез провокиране на широк обществен интерес и дебат. Неща, които вероятно всички знаем, но почти никой не обсъжда и за които веднага можем да направим първи стъпки чрез граждански и доброволчески инициативи”, каза френско-руският социален предприемач Николай Кобляков, основател на „Солидарност с възрастните”.

10723161_836348553072224_1497054220_n

Приятелският кръг на самотно живеещите хора над 70 години у нас е редуциран до минимум или липсва, показва изследването. Над 45% от тях се срещат с приятели по-рядко от веднъж седмично или изобщо не го правят. Много от участвалите в допитването не знаят дали в квартала им все още съществува пенсионерски клуб, който могат да посещават.

Според данните в изследването на „Солидарност с възрастните” най-често посочваните от възрастните затруднения са свързани с дългите опашки и липсата на места за отдих в рамките на институции, болнични заведения и търговски обекти. Често се отчита нуждата от лица, които да помагат в домакинската работа и с покупките, както такива, които да разясняват на място в институциите спецификите и сроковете за работа с конкретни документи.

Възрастните са удовлетворени от личните лекари и фармацевтите, защото подробно и ясно им обясняват за заболяванията, терапиите и лекарствата и са внимателни и любезни към тях. Едва една четвърт от хората в напреднала възраст обаче имат възможност да ходят сами при личния си лекар, заради намалена подвижност. Близо 80% от хората, които редовно посещават лекар и аптека, са с повече от едно заболяване и приемат множество лекарства.

Масов проблем за всички възрастни, пътуващи с градски транспорт, е честата невъзможност да седнат, а самите места за възрастни и хора с проблеми са малко. Излизането от вкъщи е проблем и заради страховете от състоянието на градската инфраструктура. Много от подлезите са лошо устроени – неосветени, опасни, нямат асансьори, тротоарите и стълбите са разбити, няма рампи и дръжки, които да подпомагат движението на възрастните с физически проблеми.

Страхът от динамиката на градската среда е породен и от по-голямата уязвимост при участие в движението – пресичане на пешеходни пътеки, светофари и пр. Смъртността при инциденти с пешеходци при хората над 65 години е 5 пъти по-висока от тази във всяка друга възрастова група, сочат данните.

Повечето от ежедневните проблеми, които възрастните хора посочват, могат да бъдат решени чрез промяна на обществената нагласа към тях. Затова от организацията „Солидарност с възрастните” стартират инициатива “Аз уважавам възрастните”, в която гражданите изразяват своята отговорност за солидарно отношение към хората от третата възраст.

Като част от инициативата са подготвени стикери “Тук уважаваме възрастните” за търговски обекти, болници, институции и значки “Аз уважавам възрастните”, чрез които всеки може да изрази своята съпричастност към подобряването на настоящата ситуация. От организацията предлагат и харта, в която са описани 6 основни принципа на “уважение, толерантност и проактивност” към възрастните хора, които лично да ангажират всички желаещи да бъдат по-активни в отношението си към проблемите на възрастните хора.

Според Кобляков е наистина тъжно, че голяма част от българското население не води нормален живот, затова “трябва да започне промяна по отношението на самото общество”. “Ако гражданите и собствениците на малки, средни и дори големи бизнеси в България прочетат нашата харта и започнат да прилагат постулатите в нея, наистина ще помогнат да се подобри начинът на живот на възрастните”, каза основателят на “Солидарност с възрастните”.

Инициативата има за цел да създаде дългосрочни работещи практики за подобряване на живота и усещането за достойнство на възрастните. Тя е насочена към гражданите, институциите и бизнеса. Всички желаещи да станат част от инициативата или да се включат с идеи и предложения за разрастването и популяризирането й, могат да пишат в специалния форум към Facebook страницата на “Солидарност с възрастните”.

За “Солидарност с възрастните”
Тинк-танк “Солидарност с възрастните” е фондация, създадена с основна цел да установи устойчиво подобряване на отношенията между поколенията в българското общество, да запази тяхната цялост и да работи за развиването на модели и добри практики за изграждане на модели за изграждането на качествени социални услуги и грижи за възрастните хора в България.

За допълнителна информация:
Александър Кръстев
PRoPR Агенция
Е: alex@pr-o-pr.com
М: 0888 297 674