Българи спечелиха световен конкурс за зелена архитектура във Филипините


Студентите Никола Енчев и Стефан Ванков спечелиха наградата за зелен архитектурен дизайн в категория ”Студенти” на световното състезание Design Against the Elements 2010 (“Дизайн срещу елементите 2010”) г., което се проведе в столицата на Филипините Манила.

Проектът на двамата студенти по архитектура бе отличен като най-добро екологично решение сред участващите студенти от цял свят.

“Дизайн срещу елементите” – тайфуни, земетресения, наводнения, е международен конкурс за устойчива на бедствия архитектура. Той събира архитектурни решения от цял свят, които помагат на бедните населения в страните, най-силно засегнати от климатичните промени. Заданието на конкурса е изработването на дизайн за жилища за бедните (до 8000$ на апартамент за 4 души от 32 до 36 кв. м), които да са устойчиви на бедствени ситуации.

“Нуждата от този конкурс се обуславя от факта, че климатичните промени водят до все по-голям риск за държави като Филипините и 44% от населението е в зоната на постоянна опасност, а бедността ги принуждава да обитават места с неголяма устойчивост на природни бедствия. Една от целите на конкурса е хората в общността да могат да харчат парите си за неща, различни от поправяне на колиби”, казва 21-годишният Никола Енчев, студент трета година в Welsh School of Architecture, Cardiff University във Великобритания. “Надявам се успешните проекти в конкурса да бъдат реализирани и още засегнати страни да последват примера на Филипините в подобни инициативи”.

Никола Енчев и Стефан Ванков залагат на интегрирането на технологии, които постигат добра цена при строителството и лесна сглобяемост на отделните части. Дизайнът комбинира два основни материала – бамбук – един от най-разпространените и евтини екологично чисти в Азия, и бетон.

Основната характеристика в дизайна на проекта е използването на шестоъгълник като основна геометрична единица. На жилищно ниво това създава усещането за простор, а в мащаба на градоустройството – идеално решение за справяне с неравния хълмист терен. Поради радиалното вътрешно разпределение и външната бамбукова фасада, всеки апартамент е с оптимална ориентация – интериорът е винаги предпазен от слънцето. В структурно отношение шестоъгълната геометрия е много по-устойчива на земетресения от правоъгълната, която е обикновеното решение за жилищни комплекси. Комбинацията от всички тези фактори прави дизайна на Никола Енчев и Стефан Ванков толкова успешен.

“Градоустройството има за цел както да предпази обитателите от бедствия, така и да централизира общността. Южните краища на квартала са разпределени за отглеждане на бамбукова плантация, която освен за строителен материал може да се развива и като място за осигуряване на работа за населението. Пътната мрежа е много проста: две кръгови движения служат за фокусни точки на парцела, около който са концентрирани жилищните площи”, разказват авторите. “В кръговете са съсредоточени и необходимите за общността социални и административни сгради: училище, обществена зала и пазар, които също са проектирани чрез шестоъгълния подход”, допълва Стефан.

Освен това всеки жилищен блок е проектиран с цел да предпазва живущите по време на и след природни бедствия, като тайфуни например. Много често истинската цена на тайфуните идва след бурята: прекъснати електрически линии, липса на чиста вода и храна и унищожи пътища. Заради това всеки блок има специален бетонен бункер на приземния етаж, който служи за склад на храна, вода и медикаменти в случай на бедствие. Покривите на сградите са замислени така, че да събират и филтрират дъждовната вода в резервоари в бункерите, което значи че след всеки силен тайфун винаги ще има достатъчно питейна вода.

За конкурса Design Against the Elements

Design Against the Elements е глобално състезание за архутектурен дизайн, целящо да открие решения за проблемите и заплахите от природни бедствия, причинени от климатичните промени.
Той цели създаването на архитектура, която ще затвори цикъла на разрухата и на презастрояването, който ангажира изключително много ресурси. Дизайнът се фокусира върху засегнатите от бедствията райони във Филипините, за да се предотвратят последиците от климатичните промени.

Отличниците:

Главни проектанти:
Никола Енчев (Welsh School of Architecture, Cardiff University),
Стефан Ванков (Architecture and Urban Planning, University of Stuttgart)

Асистент проектанти: Георги Петев (Graz University of Technology), Петър Късаджиков (УАСГ), Мира Коларова (УАСГ)

Консултант: арх. Климент Радоев (УАСГ)

Журито:

Арх. Ян Атфийлд (Нова Зеландия)
Арх. Албер Дюблер (Франция)
Арх. Уилям Хигинс (САЩ)
Арх. Елийна Джамил (Малайзия)
Арх. Луис Енрике (Мексико)
Арх. Алън Круз (Филипини)
Арх. Йоланда Рейес (Филипини) – председател