Who are we


 

Who are we

propr_logo_v

PRoPR is a communications consultancy company working with a plethora of clients wishing to be successful in an ever changing and dynamic environment.

We strive to create the desired favorable communications environment for our clients. It is our core objective to work with clients on an individualistic approach based on our knowledge of the specific information environment, business climate, corporate goals and values.

At PRoPR we build long-term relationships because we know that they bring long-lasting results. By clearly understanding our clients needs we create a tailored strategic PR programme which will assist them in developing and growing their business.

Our individualistic approach guarantees that all that we do is added value and contributes to an increased brand awareness groomed reputation of our clients.

PRoPR believes in and values:

Trust – Loyalty – Integrity – Partnership

PRoPR builds a trusting and productive working relationship;

PRoPR strives for building long-term relationships with every single client;

PRoPR takes pride in our work. Our clients benefit from our professional approach and the contacts we have built up over the years;

PRoPR is partner who stand by you at all times, working tirelessly to unveil your unique features and creating unique ways in which to present you; •

Last but not least PRoPR knows how “to make a difference”.

Our corporate motto is Your story we need to tell. 

Team

Our team members come from different backgrounds. We work in a multilingual, multicultural, multidiscipline and flexible professional environment. Our common goal is client satisfaction. Together we can form teams of reliable and experienced public relations and public affairs specialists. We know each other for a very long time and we are all committed to serving clients to satisfaction from the first time. We pride ourselves on the quality of relationships we have established through the years with the press, broadcast media, and online media. These strong relationships were built over a period of 14 years and ensure that we are able to manage maximum coverage for our clients (although we would never be so naïve as to guarantee it!) across every aspect of the media spectrum.

Ивет Добромирова

Ivet Dobromirova

Sole Owner and General Manager of PRoPR Agency

She has Masters Degree in Public Speaking from the National Academy for Theatrical and Film Art Sofia, Bulgaria and Masters Degree in TV Journalism Faculty of Journalism and Mass Communications from University “ St. Kliment Ochridski” Sofia, Bulgaria.

She has worked over twelve years for the Bulgarian National Television in different programmes (Breakfast TV Show “The Day Begins”, “Panorama”, Prime Time TV News, Saturday Breakfast TV Show “Good Morning”) and before creating PRoPR, as a Director Business Development of Linexa Property Ltd.

Ivet had a remarkable twelve years career at the Bulgarian National Television. Throughout her career Ivet was founder and presenter of the Breakfast TV Show “The Day Begins”. This programme is the first morning news TV Show in Bulgaria. She is Founder and Spokesperson of the unique campaign the “United Media Charity Campaign”. This campaign joins all of the major electronic and printing media in Bulgaria with the objective to raise funds for the medical treatment of children, who need liver transplants abroad and the creation of a medical center for the treatment of these children in Bulgaria. The most important driving force behind the campaign remained the Bulgarian National Television. The Bulgarian National Television has won a national award for Best Socially Motivated PR Campaign with this campaign. For the entire period of the campaign, it became the saviour of 8 children’s lives, the founder of a Centre for Pre and Post Operational Treatment and raised the total of BGN 10 million. In 2004 the campaign became the reason that Bulgaria set up a special governmental Centre “Fund for Treatment of Children”, which has the intention to cover the costs for treatment of Bulgarian children abroad.

In the meantime Ivet was also an editor and special correspondent of the top political TV show in Bulgaria “Panorama” – BNT. She did interviews and cover stories on: The Macedonian crisis 2001-2002; a number of interviews covering the Euro-Atlantic case of Bulgaria including with Robin Cook (in his position as UK Foreign Minister), Colin Powell (in his position as US Secretary of State), Kofi Annan (in his position as UN Secretary General), Jose Manuel Barroso, Jorge Sampaio, Bruce Jackson, Wolfgang Schuessell, Juri Luzhkov etc.; members of the Bulgarian Parliament and Government; a number of interviews covering finance and economic issues; covering celebrities’ visits in Bulgaria – Sting, Paco De Lucia, Deep Purple, Jean-Claude Van Damme, etc. Before that Ivet was a Criminal Correspondent in the Prime Time BNT News. She started her TV career in 1992 as Reporter of the Saturday Breakfast TV Show “Good Morning”.

Ivet was the media counsellor and speaker of the prime minister Marin Raykov and the caretaker government – March-May 2013.

Какво умеем най-добре

Корпоративен/Личен PR
Връзки с медиите
Кризисисен PR
B-2-B комуникация
Управление на онлайн репутация

What We Do


Това, което предлагаме, е есенция от години натрупан опит, организационни умения, изградена структура и екип от мотивирани, модерно мислещи професионалисти - всичко това, събрано на едно място и в услуга на една цел - Вашата.


Нетуъркинг

PRoPR намира своята изключително богата мрежа от контакти за едно от най-ценните предимства на Агенцията. Ние можем да използваме тази мрежа в интерес на нашите клиенти.

Тази услуга обаче е ексклузивна и ние си запазваме правото да я извършваме само, след като се уверим в добронамереността на съответния клиент.

Мотив за това е фактът, че едно приятелство се гради с години, но може да бъде разрушено само за миг и от това могат да настъпят трайни вредни последици, както за нас лично, така и за останалите клиенти на Агенцията.

B2B комуникация

PRoPR подпомага връзките между отделни представители на компании и личности със сходна сфера на дейност. По този начин се създават условия за парньорства и сътрудничества, които биха били от полза за дългосрочните цели на нашите клиенти.

Това става чрез осъществяването на лични срещи, организирането на строго професионални официални и неофициални събития, конференции, бизнес-закуски, участия в различни изложения у нас и в чужбина и т.н.

Кризисисен PR

PRoPR работи за превенцията на ситуации, в които ще е необходим кризисен PR. Ние се водим от убеждението, че най-добрият Кризисен PR е именно липсата на кризисни ситуации. Това означава, че правим анализ на риска в рамките на цялостната комуникационна стратегия за отделния клиент и за всяко отделно задание. Спрямо този анализ изготвяме съответните правила и инструкции за поведение в случай на кризисна ситуация.

Консултации и изготвяне на рекламни материали

PRoPR предлага консултантски услуги във връзка с дизайна, изготвянето и отпечатването на различни рекламни материали и съдържание за уеб, необходими за изпълнението на дългосрочната комуникационна стратегия и специфичните задания. В това число влизат плакати, брошури, банери, флайъри, рекламни карета/страници, визитни картички, интернет-страници и др.

Можем да предложим изработването на тези материали, като за целта наемаме от Ваше име подизпълнители и ръководим целия процес “от-до”.

Корпоративен/Личен PR

Това е основната част на дейността на Агенцията. Най-важното е да бъдат постигнати дългосрочните комуникационни цели на клиента, затова ние градим устойчиви отношения с него. За да посгигнем тези цели, създаваме персонализирана комуникационна стратегия, съобразена със специфичната му сфера на дейност, като обединяваме трите основни измерения:

– позициониране на марката/личността

– менажиране на образа и присъствието му в публичното пространство

– кризисен PR мениджмънт.

Връзки с медиите

Това е областта, в която PRoPR е в стихията си. Една от причините е биографията на някои от основните членове на екипа.

Ние комуникираме директно с водещи журналисти от основните медии, като имаме претенцията, че говорим на техния език. Имаме лични отношения с редактори и главни редактори на всички големи медии в България.

Работим на консултантски принцип с някои от водещите имена в българската журналистика.

Обществени връзки

PRoPR осигурява връзки с различни обществени организации и представители на държавната администрация на различни нива. Инициира и подпомага дейности, които биха били от полза на клиента в съответната област.

Мониторинг и проучвания

PRoPR осигурява пълен мониторинг на динамиката на социалната и политическата ситуации, както и развитието на технологиите в България и в глобален мащаб във връзка със специфичното задание за всеки отделен случай.

PRoPR си партнира с водещи социологически агенции и различни консултантски компании и анализатори, което позволява да бъдат изготвени детайлни проучвания и разработени задълбочени анализи.


Опознайте Поколението Y

Родени са между края на 70-те и края на 90-те. След като завършат университета, бързо започват работа на пълно работно време, наемат и купуват домове и много често спестяват своите доходи. Харесват безплатното съдържание, всичко “социално” и особено това, което им е “по мярка” (разбирайте – напълно персонализирано). В момента са най-активната част от населението у нас и по данни на Националния статистически институт наброяват близо 1,8 млн. души.

Запознайте се с “Поколението Y” и изберете най-добрата маркетингова стратегия, с която да ги направите потребители на своите продукти!

Изтегли наръчника “Опознайте Поколението Y” от този линк!

Абонирайте се за нашите наръчници PRoPapers и се присъединете към останалите 1 830 професионалисти, които избраха да ги получават директно на своята поща

“Солидарност с възрастните” – когато идея се превръща в кауза

Тинк-танк “Солидарност с възрастните” е фондация, създадена с основна цел да подобри устойчиво отношенията между поколенията у нас, да запази тяхната цялост и да работи за развиването на модели и добри практики за изграждането на качествени социални услуги и грижи за възрастните хора в България.

“Солидарност с възрастните” провежда и представя изследвания, анализи и съвети по основни въпроси, засягащи пълноценния живот на възрастните хора у нас. Главната функция на организацията е да помогне на общините, правителството и всеки отделен човек да разберет и направят информиран избор за проблемите, свързани с интеграцията на възрастните хора.

На пресконференция по случай 1-ви октомври, обявен от ООН за Международен ден на възрастните хора, членове на организацията представиха част от проблемите на възрастните у нас. Повечето от ежедневните проблеми, които възрастните хора посочват, могат да бъдат решени чрез промяна на обществената нагласа към тях. Затова организацията стартира инициатива “Аз уважавам възрастните”, в която гражданите изразяват своята отговорност за солидарно отношение към хората от третата възраст.

Инициативата има за цел да създаде дългосрочни работещи практики за подобряване на живота и усещането за достойнство на възрастните. Тя е насочена към гражданите, институциите и бизнеса. Всички желаещи да станат част от инициативата или да се включат с идеи и предложения за разрастването и популяризирането й, могат да пишат в специалния форум към Facebook страницата на “Солидарност с възрастните”. Като част от инициативата са подготвени стикери “Тук уважаваме възрастните” за търговски обекти, болници, институции и значки “Аз уважавам възрастните”, чрез които всеки може да изрази своята съпричастност към подобряването на настоящата ситуация. Организацията предложи и харта, в която са описани 6 основни принципа на “уважение, толерантност и проактивност” към възрастните хора, които лично да ангажират всички желаещи да бъдат по-активни в отношението си към проблемите на възрастните хора.

“Солидарност с възрастните” е организация с нестопанска цел и работи независимо от политиката на правителствата и политическите партии.

Екипът на PRoPR Агенция се включи активно в етапа на учредяване на фондацията, като участва в създаването и изясняването на основните принципи на работа и цели на “Солидарност с възрастните”. Агенцията участва и в създаването на концепцията на инициативата “Аз уважавам възрастните”. Част от ангажиментите на агнцията беше и дизайнът на всички нужни печатни и дигитални материали за организацита и инициативата. PRoPR организира пресконференцията за обявяването на учредяването на “Солидарност с възрастните” и представяне на резултатите проучване на проблемите на възрастните хора у нас.

Международен хип-хоп фестивал Groove Masters 2014

PRoPR Агенция беше PR партньор на първото издание на международния хип-хоп фестивал Groove Masters, който се проведе между 26 и 28 септември 2014 г. в Стара Загора. Организатори на събитието са Oбщина Стара Загора, Туристически информационен център и AFTH CREW.

Groove Masters 2014 събра на едно място най-добрите български и европвйски брейк танцьори, музиканти и диджеи. Основното събитие на фестивала ще бяха т.нар. брейк битки, в които се включиха 13 групи от България, Русия, Гърция, Сърбия и Турция, а съдии на битките между отборите бяха едни от най-добрите хип-хоп танцьори в Европа. Те опредлиха българския отбор Monstribe за победител в батълите с награден фонд от 1000 евро, което е една от най-големите материални награди, връчвани за такива състезания в България.

Основната цел на Groove Masters е да помогне за развитието на хип-хоп културата в Стара Загора и България. В рамките на фестивала беше открита и изложба с над 40 плаката от хип-хоп събития в България от последните 13 години, подредени в хронологичен ред.

PRoPR Агенция беше отговаряше за комуникацита с медиите и медийното отразяване събитието. В резултат за фестивала има повече от 130 публикации в местни и национални печатни и онлайн издания, вестници, както и репортажи в Groove Masters в национални телевизии.

Повече информация за фестивала можете да намерите на groovemastersfest.com и facebook.com/GrooveMastersFest

 Използвани са снимки на Ралица Стоянова и Lavina X.star.ska

Бизнес събитията на Икономедиа

PRoPR Агенция е ексклузивен PR партньор на всички събития, организирани от Икономедиа, издател на бизнес седмичника Капитал и Dnevnik.bg. Събитията са платформа за успешна комуникация между бизнеса, институциите и чуждите инвеститори и предлагат възможност за обмяна на идеи, стратегически опит, иновативни решения, както и за създаване на широк кръг от контакти за представителите на различните бизнес индустрии.

PRoPR съдейства на екипа на Икономедиа с цялостна комуникация на събитията с медиите, от планиране на комуникацията, изпращане на първоначална информация за събитието и лекторите, допълнителното осигуряване на комуникация с организаторите от Икономедиа, до съдействие при работата на журналистите на място по време на събитията. Сред най-важните събития, по които PRoPR партнира на Икономедиа, са традиционните годишни срещи “Бизнесът и правителството”, конференциите “Сливания и придобивания и дялово инвестиране в България и региона” и едно от най-големите събития в региона за дигитален маркетинг и предприемачество DigitalK.

В рамките на партньорството на PRoPR с отдел “Събития” в Икономедиа, агенцията участва също в стратегическото планиране и подготовка на мероприятията с идеи и know-how. Агенцията оказва съдействие и при управление на каналите за комуникация на събитията в социалните мрежи.

Повече за събитията на Икономедиа може да научите на техния сайт.

Звездите на Метро 2014

“За всеки, който разкрива човешкия облик на бизнеса”

Кампанията “Звездите на МЕТРО”, осъществена в периода април-юли 2014 г., е насочена към независими предприемачи или собственици на малък или среден бизнес в България, които осъществяват социално отговорни проекти. Веригата за търговия на едро МЕТРО Кеш енд Кери България отличи “звездата” на малкия и среден бизнес в страната и връчи голямата награда на кампанията на стойност 20 000 лв.

Със свои истории в кампанията се включиха над 70 предприемачи от различни населени места на България. Всяка една от включилите се вдъхновяващи инициативи имаше собствена подстраница на www.metro.bg/stars, където потребителите можеха да разгледат подробности и снимки и да решат кои проекти да подкрепят със своя глас. Онлайн гласуването определи десет проекта, които достигнаха до финалния кръг на кампанията. Освен десетте финалисти, избрани от публиката, във финалното гласуване беше включена и една допълнителна история, която журито определи за “вдъхновяваща”.

Победителят в „Звездите на МЕТРО“ 2014 беше избран от експертно жури с представители на бизнеса и медиите. Историята „Да си различен е привилегия голяма“ разказана от Антон Димов, управител на „Счетоводство.БГ“ ООД, спечели голямата награда от 20 000 лева, която дари в помощ на децата аутисти.

Усилията, енергията и ентусиазмът, които независимите предприемачи влагат в ежедневната си работа, са това, което вдъхновява МЕТРО да бъде техен партньор и да работи в тяхна подкрепа. PRoPR Агенция подкрепя тези идеи на световния бранд и затова прие осъществяването на кампанията и като своя кауза. В нея най-важни бяха разказаните от участниците истории, което пък е нашата основна страст.

Агенция отговаряше за разпознаваемостта на кампанията на национално и местно ниво с цел увеличаване на броя на участниците, избирайки възможно най-индивидуален подход за комуникация за всеки от регионите. Част от работата на PRoPR беше бюджетиране и планиране на публикации в регионални и национални медии и консултиране на позиционирането на кампанията в социалните медии.

Още за Звездите на Метро 2014

Приятели на Докторската градина

Сдружение Приятели на Докторската градина е неправителствена организация, която работи за стимулиране на гражданското участие в опазването на историческото и културното наследство на парка “Докторски паметник”. Като организация, регистрирана в обществена полза, сружението насърчава доброволчеството и осъществяването на граждански инициативи, които ще превърнат парка в любимо място за общността, а също така, набира материални и финансови ресурси, необходими за поддръжане и подобряване облика на парка. “Приятели на Докторската градина” организират периодично различни тържества за любителите на парка и техните деца. Традиция са отбелязването на “Хелоуин” и Коледа с детски празници, а през годините неколкократно са организирани концерти на открито за класическа музика с участието на учениците на Националното музикално училище “Любомир Пипков”, което се намира в непосредствена близост до парка.

PRoPR е част от “Приятели на Докторската градина” и като такъв подпомага организацията с медийна комуникация и подготовка на дизайна на рекламни материали за събитията на стружението.

Не пропускайте да харесате фен-страницата “Приятели на Докторската градина” във Facebook.

Медиен панаир във Факултета по жунралистика и масова комуникация (2006-2012)

Журналисти по теория, журналисти на практика” е първият по рода си в България Медиен панаир. Той се провежда шест поредни години от 2006 до 2012 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Медийният панаир се организира от фондация „За ново партньорство в журналистиката“ и PRoPR.

Идеята на проекта е да срещне теорията и практиката – двете неделими части в обучението на бъдещите журналисти, PR специалисти и книгоиздатели. Така, както се случва в модерните университети на цяла Европа. В рамките на Медийния панаир в залите на Факултета по журналистика се случва именно тази среща под формата на дискусии по актуални теми, медийни презентации, срещи с практикуващи журналисти, лекции на изявени експерти от сферата на комуникацията, медийни работилници, конкурси и научна конференция под мотото “Журналисти по теория, журналисти на практика”.

През всички години PRoPR участва активно в целия процес на организиране и провеждане на събитието: в подготовката на програмата, избора на теми и участници в различните формати на събитието, комуникацията с гостите, модериране на програмата  през цялата седмица на провеждането на Панаира. Екипът на PRoPR е основен идеен двигател на дизайна и изработката на всички печатни и рекламни материали за събитието, поддържането на блога на Панаира и комуникацията в социалните мрежи.

За PRoPR Медийният панаир е повече от обикновен ангажимент, той е дълбоко личен проект и кауза. Медийният панаир е първото голямо събитие на PRoPR след създаването й, голяма част от настоящия екип на агенцията става част от PRoPR именно след I и II Медиен панаир (2006 и 2007 г). Ние вярваме, че качественото образование е отговорност на всички граждани, а Медийният панаир е един от нашите начини да работим за по-доброто образование в България днес.

“100-те най-богати в България”

През 2010 г. в-к “Пари” ангажира PRoPR да изгради медийна стратегия във връзка с популяризирането на класацията на вестника “100-те най-богати българи”.

Едно от големите предизвикателства пред екипа във връзка с представянето на класацията на в. Пари беше изключително краткия срок, в който трябваше да се реагира. Компанията бе поканена за партньор на събитието на 19 ноември. Първоначалният срок за публикуване на списанието беше 2 декември, а в последствие бе удължен до 7 декември.

На практика екипът на агенцията имаше 11 дни, за да измисли и проведе кампания, която да популяризира изданието. Останалите предизвикателства пред тази кампания най-общо бяха три:
1. Да се “продаде” конкурентен продукт, какъвто е в-к “Пари”, на останалите медии;
2. Да се информират медиите за класацията, без да се дават имената на първите от класацията, за да има интерес и към излизащото издание;
3. Накрая, но не и на последно място – предизвикателство беше да се представи класацията като най-сериозната и вярна такава в българското медийно пространство. И това на фона на сп. Форбс, което само няколко седмици преди това представи първото си издание със своята класация на най-богатите.

Резултатът е над 149 публикации и медийни изяви. Списанието с класацията беше изключително търсено още в деня на излизането му и на много места беше изчерпано в този ден, тъй като разпространителите се оказаха неподготвени за големия интерес към него.

“100-те най-богати в България” на в. “Пари” придоби легитимност на единствената класация за богатите в България.

Големите срещу големите

PRoPR бе ангажирана от 5-те водещи чуждестранни кантори в България (DLA Piper, CMS Cameron McKenna, CMS Reich-Rohrwig Hainz, Wolf Theiss, CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati) във връзка с атаката срещу тях от страна на всички големи водещи български адвокатски фирми. Те стартираха дело пред Комисията за защита от конкуренцията с твърдението, че чуждестранните им колеги нарушават българското законодателство. Чуждестранните адвокати от своя страна защитават тезата, че българското законодателство е в противоречие с европейските директиви.

Oще на първия месец благодарение на PRoPR казусът намери място в двете най-влиятелни бизнес-медии Дневник и Капитал като и на двете места изданията защитиха позицията на чуждестранните адвокати. В Дневник статията беше на първа страница. Съдебният репортер на изданието публикува и коментар в посока, че българското законодателство следва да бъде синхронизирано с европейското.

Въпреки че съдебните дела по казуса вътре в страната завършиха с променлив успех, чуждестранните адвокати бяха разпознати от широката общественост като “добрата” страна в спора. Това беше изключително важно, тъй като спорът бе пренесен в Европейската комисия, която започна наказателна процедура срещу България и в последствие държавата ни беше принудена под натиск да промени законите си в защита на интереса на чуждестранните адвокати. Въпреки чувствителността на българите към Европа и широко ширещото се мнение, че от “там ни наказват с право и без право”, оценките относно това дело сред масовата общественост са, че чуждестранните адвокати са потърпевши на лобистки ретроградни сили, които с поведението си вредят на държавата и нейния европейски път.

Немски ресторант “Баден” (2011)

В рамките на няколко месеца София имаше своя автентичен немски ресторант, с вкусови изкушения характерни за Югозападна Германия  – Baden. На нас се падна удоволствието да „облечем“ цялото усещане, което гостите на ресторанта ще почувстват, в подходяща опаковка.

Направихме подробно изследване на историята на региона, чието име носи заведението – Баден-Вюртемберг, разгледахме и самия ресторант и след това подбрахме подходящите корпоративни цветове: жълто и червено, като в двата цвята във флага на Република Баден, създадохме лого с грифона около стилизиран щит (отново препратка към герба на Република Баден), както и изискано и стилизирано меню, което да комуникира максимално с изчистеността на интериора в ресторанта.

Повече подробности за работата ни по проекта можете да видите в специалната публикация в блога ни.

Swissport

Дейността на наземните оператори по летищата е регулирана със закони и правила и в България компаниите, които извършват тази специфична дейност, подлежат на специален режим на лицензиране с определени условия. Дейността на наземните оператори е свързана тясно със сигурността и качеството на обслужване и е от особено значение, както за крайния потребител – в лицето на всеки един пътник, така и за компанията-клиент – в лицето на авиокомпанията, чиито самолети също трябва да получат адекватен сервиз на всяко едно летище.

През 2013 година Swissport България, част от Swissport International Group, глобалният лидер в сектора с отделни клонове в 38 държави на пет континента, е изправен пред ситуация да оперира на Летище София в среда на нелоялна конкуренция и неблагоприятни практики, които непрекъснато подкопават конкуренцията и по този начин създават неустойчива бизнес среда.

Swissport е подала две жалби в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и е информирала Европейската комисия за създадената ситуация, която нарушава не само българското, но и европейското законодателство.

Агенцията пое пълното комуникационно обслужване на компанията по казуса, в това число организиране на специална бизнес закуска за медии с представители на компанията на глобално ниво с цел максимално разясняване на ситуацията и интервюта във водещите бизнес издания по темата.
PRoPR съдейства на компанията казусът да получи нужното медийно внимание, а в последствие и институциите да вземат съответните мерки за прекратяване на некоректните бизнес практики на летището.

По темата бяха публикувани повече от близо 30 материала в печатни, електронни и онлайн медии.

AES Newsletter – историята на една компания е сбор от личните истории на нейните служители

Всяка компания има нужда от активна вътрешна комуникация, за да гарантира добрия растеж комфорта на служителите си в променящата се среда. Ръководството на ТЕЦ “AES Гълъбово” избра PRoPR за изготвянето на вътрешния бюлетин на компанията, насочен към различните публики вътре в българското подразделение на енергийния гигант AES.

В тясно сътрудничество с екипа на “AES Гълъбово” внимателно подбирахме темите в отделните рубрики и обработвахме историите така, че да бъдат подходящи за четене и от работещите на строителните площадки, и от техниците, и от служителите в администрацията.

Сред основните предимства на вътрешния бюлетин на централата беше своеобразната интерактивност и пряка обвързаност с живота на служителите – месечни конкурси на семейна тематика, анонсиране на лични постижения на членовете на екипа, поздравления за предстоящите рождени дни.

Работата но по AES Newsletter беше един от най-силните примери за това как всъщност историята на една компания е сбор от личните истории на нейните служители.

Kaliakria Cup

PRoPR е партньор на черноморската регата Kaliakria Cup още от първото й издание през 2008 година. Регатата се организира от морски клуб “Балчик” и ваканционен комплекс Kaliakria Resort, една от най-хитовите дестинации по Северното Черноморие, като вече седем години събира най-добрите ветроходци от България и Румъния, а международните екипажи в почти всяко издание прибавят допълнителна атрактивност на състезанието.

Ангажиментът на Агенцията включва медийно покритие на ветроходното състезание, като всяка година гости на регатата са водещи спортни и лайфстайл журналисти от цялата страна. Регатата се нарежда сред най-добре отразяваните спортни събития в страната, като заслуга за това имат и изисканите регатни партита, които се провеждат в Kaliakria Resort след всеки състезателен ден.

Походът на VIP Security

През 2010 година компанията за услуги за сигурност VIP Security, лидер в инкасовата дейност у нас, закупи нови бронирани автомобили за своя автопарк. Сделката бе отбелязана с внушителен автопоход в  София, където над 20 инкасо автомобила на компанията “дефилираха” в центъра на столицата.

Походът бе заснет от наши подизпълнители, след което бе изработено и корпоративно видео за VIP Security.

Гостуване на Младежкия оркестър на Европейския съюз в България

Младежкият оркестър на Европейския съюз е създаден през 1978 г. с мисията да популяризира европейската идея по възможно най-добрия начин – чрез непрехоността на културата, музиката и таланта.
През март 2007 година оркестърът за първи път изнесе концерт и в България като част от тържествата по отбелязването на пълноправното членство на страната в Съюза. Събитието се провежда под почетния патронаж на президента и министър-председателя на Република България. Патрони са още Министърът по европейските въпроси, Министърът на културата и Министърът на външните работи на страната. А генерален спонсор на концерта бе Уникредит Булбанк.

PRoPR пое изцяло организацията на събитието от подготовката на писмата и поканите за официалните лица, изготвянето на текстовете и дизайна на всички печатни материали за концерта, медийната комуникация за популяризиране на събитието, уговаряне на участия и интервюта на представители на оркестъра, заснемането и излъчването на концерта по Българската национална телевизия, както и организацията на коктейла за важните гости след самия концерт.

Portfolio


PR is mostly a joint process, based on mutual trust, understanding and partnership. Here you can see some of the projects that we managed for our clients over the years.

Contacts


Благодарим Ви! Съобщението беше изпратено успешно.
Грешка! Моля, проверете отново дали сте попълнили правилно всички полета.

Къде се намираме


  • PRoPR Агенция
  • София 1504
  • ул. Марин Дринов №11
  • (359 2) 944 18 18
  • pr@pr-o-pr.com
Виж на картата