“Банките и бизнесът” – накъде през 2015 година?


Втората банкова конференция на “Капитал” очертава предизвикателствата пред сектора през следващата година

Изминаващата 2014 година определено беше изпълнена с важни събития за банковия сектор у нас. До какви промени доведоха те и какво да очакваме в развитието на сектора през 2015 г. ще са едни от основните въпроси на конференцията “Банките и бизнесът”. Тя се организира от в. “Капитал” за втора поредна година и ще се състои на 25 ноември в “София Хотел Балкан”.

В рамките на три панела представители на различни по мащаб компании и предприемачи ще се срещнат с висши мениджъри и експерти от водещи банки у нас – Уникредит Булбанк, Райфайзенбанк, Сосиете Женерал Експресбанк, Пощенска банка, Първа инвестиционна банка, СИБанк, Алианц Банк. В дискусионните панели ще се включат и директори от Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд.

Сред основните обсъждани въпроси ще бъдат възможностите за стимулиране на търсенето на кредити и основните насоки и акценти в кредитната политика на банките през 2015 г. Експерти от банките и международните финансови институции ще представят възможностите на европейските механизми за финансиране и нови инициативи, бизнес плановете си за кредитна дейност в сегмента на малките и средните предприятия за следващата година, както и ролята на ЕИБ за подкрепа на кредитната дейност на банките.

Тази година е отделено място и на новите решения и иновациите в банковия сектор и картовите разплащания и тяхната добавена стойност за бизнес процесите, които ще бъдат обсъдени в третия дискусионен панел.

Целта на събитието е да предостави възможност представители на различни по мащаб компании да се срещнат с водещи банки в България, които да им помогнат да изберат най-подходящите финансови инструменти така, че да управляват успешно парите си и да постигнат устойчив растеж за бизнеса си.

Конференцията “Банките и бизнесът” се организира с подкрепата на JEREMIE България, Първа инвестиционна банка (Fibank), MasterCard, BMW, VIP Security, Kyocera.

Конференцията е със свободен достъп за медии. Пълната програма можете да видите на сайта на събитието: capital.bg/banks