Министър Ивелина Василева: Пречиствателната станция в Шумен е мащабна инвестиция в здравето на хората


“Пречиствателната станция на Шумен е мащабна инвестиция в здравето на хората и в подобряването на условията на живот. Близо 100 хиляди жители ще бъдат обслужвани от това пречиствателно съоръжение”, каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева при откриването на новата пречиствателна станция в града, на което присъстваха още премиерът Бойко Борисов и кметът на община Шумен Любомир Христов.

Обектът „Изграждане на биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор за Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – град Шумен“ е част от проект   BG16M1OP002-1.005-0008  “Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – II етап – втора фаза”. Той е осъществен от “Строително-предприемачески холдинг” и е финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”

“Това е 51-та пречиствателна станция за отпадъчни води, изградена с европейско финансиране по оперативна програма “Околна среда”, добави министър Василева. Тя напомни, че ако правителството не беше осигурило последните 13 млн. лв., община Шумен трябваше или да ги даде от бюджета си, или да върне вече усвоените 49 млн.лв. Целият обект е на обща стойност близо 62 млн. лева и с него се инвестира в опазването на околната среда.

„Пречиствателната станция беше един провален обект, за който жителите на Шумен трябваше да извадят от джоба си 49 милиона и да ги върнат обратно“, каза министър-председателят Бойко Борисов. „Досега бях много толерантен, но се убедих, че всеки ден трябва да се напомня за катастрофата, в която ни въвлякоха Орешарски и издигналите го партии. Винаги съм се съобразявал какво говоря, за да не влизаме в сблъсък, но трябва да им се напомня всеки ден. Шуменци не са виновни, че са избрали некадърно ръководство, бяха подведени. Ние осигурихме от втория програмен период парите да дойдат бързо и да имаме днес това прекрасно съоръжение. Ще продължим да работим за Шумен“, подчерта премиерът.

Целият воден цикъл на Шумен е с капацитет от 132 000 еквивалентни жители и с предвидено отстраняване на биогенните елементи азот, фосфор и анаеробна стабилизация на утайките. Изпълнението на проекта от 2014 г. насам е поверено на “Строително-предприемачески холдинг”, след като през 2010 г. договорът с предишния изпълнител е прекратен поради несправянето му с изпълнението на проекта.

Как функционира новата пречиствателна станция в Шумен

Всички процеси и възможни режими на работа на пречиствателната станция са изцяло автоматизирани, като данните от SCADA-системата са изведени в командната зала на пречиствателната станция (ЦДП).

За построяването на станцията бяха използвани над 11 000 куб. м бетон и около 900 тона арматура. Общият хидравличен обем на съоръженията на площадката е над 45 000 куб. м. Биологичното пречистване на водата се извършва в система от басейни, в които се снижава въглеродната, азотната и фосфорна замърсеност на водата до нивата допустими за заустване в река Поройна, определена като чувствителна зона. Монтираните  въздуходувки в сградата осигуряват повече от 240 000 куб. м въздух денонощно за нормалното протичане на биологичното пречистване. Преди заустване в приемника е придвидено да има възможност водата допълнително да се обеззаразява  чрез UV лампи.

“Станцията е изградена в  спрямо най-високите съвременни изисквания и по този показател община Шумен се нарежда до най-развитите европейски градове по отношение опазване на околната среда. Енергийните изисквания, с които е съобразено изграждането, също са на най-високо ниво – от добития газ от процесите се произвежда ток, който задоволява над 50% от нуждите на самата станция. В годишен план това са около 600 000 лв., които се спестяват”, обясни инж. Стоян Минков, директор “Корпоративно развитие” в “Строително-предприемачески холдинг”.

Всички процеси в станцията са напълно автоматизирани, като информацията за работата на отделните агрегати се визуализира в централния диспечерски пункт, от където дистанционно може да се управлява всеки агрегат. 

За 1 година станцията в Шумен ще отстранява до 2900 тона органично замърсяване, 5800 тона химично замърсяване, 2600 тона неразтворени веществава, 482 тона общ азот и 72 тона фосфор. Станцията е проектирана да работи в няколко режима на работа, които да осигурят 92% ефект на пречистване от органично замърсяване, 79% от химично замърсяване, 87% ефект на пречистване от неразтворени вещества, 80% от азот и 87% от фосфор.

Може да свалите снимки от събитието ТУК