Новият Закон за частната охранителната дейност събра на национална среща фирмите от охранителния бранш


Ще бъде предложена промяната на настоящите договори за охрана да отпадне или поне да бъде увеличен срокът

Национална среща на фирмите, работещи в охранителния бранш в България, се проведе на 9 март по повод новия Закон за частната охранителна дейност. Целта на срещата беше да се уточнят спорните точки в новия закон и да се дадат предложения за промени и разяснения, които да се включат в наредбите към него. Събитието бе организирано и водено от Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО).  

На срещата присъстваха Камелия Кукева, началник сектор “Лиценценз и контрол на ЧОД” в ГДНП, Мануил Манев, член на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред при НС, Румяна Михайлова, изпълнителен директор на ГИТ, Венцислав Караджов, председател на Комисията за защита на личните данни, Александър Митев, председател на Управителния съвет на НАФТСО. Присъстваха още представилите на КРИБ, КНСБ, и други браншови организации в сферата на сигурността, както и хора от бизнеса, които са пряко засегнати от промените в закона.

Националната среща на фирмите стартира с представяне на промените в Закона за охранителната дейност от юриста Наталия Кацарова. В презентацията тя запозна гостите на събитието с основните точки в новия регламент.

Основната част на срещата се проведе под формата на дискусия. По време на нея Камелия Кукева и Мануил Манев отговаряха на предварително подготвени въпроси относно новия регламент. Всички гости, които присъстваха на срещата, имаха възможност да задават допълнителни въпроси на г-жа Кукева и г-н Манев.

Един от основните въпроси, обсъден на срещата, беше кои лица могат да бъдат възложители по договор за охрана. Този казус е свързан не само с охраната на имущество, при която вече само лице с валидно правно основание за ползване може да възлага, но и с личната охрана, която се извършва за сметка на компанията на лицето, например. “Не може да се нарушава конституционно право на неприкосновеност на личността. Не може юридическото лице като работодател, независимо на кое физическо лице, да бъде възложител по договор за неговата лична неприкосновеност.”, категорична беше г-жа Кукева.

В тази връзка възникна и друг спорен въпрос – нуждата от промяна на настоящите договори, за да са в синхрон с новия регламент. Представителите на охранителните фирми от цялата страна бяха категорични, че срокът от 6 месеца е непосилен период, в който те да успеят да променят всички договори, особено тези за СОТ. “Имаме хиляди договори с клиенти, които не живеят в България, т.е. е почти невъзможно да бъдат намерени за преподписване на договора.”, изтъкна като допълнително затруднение Александър Митев, председател на НАФТСО и изпълнителн директор на VIP Security.

От бизнеса поискаха новите правила да важат за договорите, сключени или преподписани от 1 април, но това би ги поставило в неравностойно положение спрямо новолицензираните фирми, категорична беше г-жа Кукева. В резултат от обсъждането преговарящите страни стигнаха до консенсус, а именно срокът да бъде удължен до 1 година, което ще бъде внесено като предложени от г-н Манев.

Представителите на властта направиха уточнение, че тези промени на договорите не се налагат за обществените поръчки, тъй като не са налични разминавания в новото законодателство и Закона за обществените поръчки. А там където има такова, ще се счита за изключение.

Друг важен момент, около който се съсредоточи г-н Манев беше изискването за охраняването на масовите мероприятия и по-специално разрешенията. Той увери всички гости, че направените промени в изискването са изцяло с цел тяхната защита. “Ако утре на един митинг, неразрешен от властите, стане инцидент и има смъртен случай, кой ще бъде отговорен? Вие. Организаторите нямат разрешение, което значи, че организатори няма, защото никъде не са се подписали и никой не им е разрешил. Остават единствено тези лица, които между другото в закона, вече са длъжностни лица, да носят отговорността. Затова организаторите трябва да ви представят документ, че това е официално мероприятие и вие да сте спокойни, че има кой да отговаря.”, обясни г-н Манев.

По време на събитието двамата представители на закона разясниха още изискванията за служителите в охранителните компании, нуждите от лиценз, възможността за комбинациите на постовете, регламента при промяна на броя на охранителите на даден обект, ползването на автомобили, охрана на урбанизирани теоритории, охрана на ценни пратки, питейни заведения и др.

На събитието присъства и председателят на Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов, който представи на всички представители фирмите в охранителния бранш регламента за защита на личните данни (EU 2016/ 679 – GDPR). Той презентира на гостите, в ролята им на администратори, новите изменения в регламента, с които всички компании могат да се запознаят като се свържат с НАФТСО.

“Форматът, който правим днес, не се е случвал до момента. Той е изключително полезен, защото по този начин олекотяваме не само законодателната инициатива, но практиката, която ще прилага контролния орган. Форматът е от голяма полза за интересите на бизнеса и бранша.”, заяви в края на дискусията г-н Мануил Манев.

Председателят на НАФТСО г-н Митев, който бе и основен медиатор по време на дискусията, обяви, че НАФТСО ще организира още 6 подобни срещи на регионално ниво. На тях ще бъдат канени компании от съответните райони.