Мениджърите от поколението Y използват коучинг умения и имат нужда от коучинг като служители


Милениалите, поколението Y или просто децата на 80-те и 90-те имат много характерни черти, които ги отличават от поколенията преди и след тях. Може би едно от най-важните неща е, че до 2020 г. именно те ще заемат половината работни места в света. Голяма част от тях няма да са просто служители в определена компания, а ще бъдат на мениджърски позиции.

Мащабното проучване “Изграждане на коучинг култура с лидери от поколението Y”, проведено сред различни компании в цял свят и организирано от ICF (Международната коучинг федерация) съвместно с Human Capital Institute дава отговори на много въпроси, свързани с мотивацията на милениалите като мениджъри и нуждите им като служители.

Според него добрият мениджър трябва да притежава три важни умения. 41% от служителите от различни компании в света смятат, че хората, на които им предстои да застанат на лидерската позиция за пръв път, трябва да притежават способността да вдъхновяват и обвързват останалите към компанията, 35% определят емоционална интелигентност за важно качество. Най-голяма част от служителите обаче – 44%, вярват, че коучингът и умението за въздействие над своите подчинени, с цел развиване на техния потенциал, са най-важни качества, които новото поколение мениджъри трябва да притежават.

Коучингът, вече особено разпространен в повечето компании в света, е процес, в който професионалисти в сферата помагат на своите клиенти да отключат своя личностен потенциал, както в професионален така и в личен план. По време на персонални сесии коучът задава въпроси, благодарение на които човек чертае своя план за постигане на целите си стъпка по стъпка или открива целта, която да го мотивира, ако все още не е достигнал до нея.

“Кой не би желал да бъде признат, слушан и оценяван на работното си място? Безспорно всеки, но някак поколението Y дават по-голяма гласност на тези нужди. С течение на годините и смяната на поколенията се изменя поведението, нуждите и очакванията на служителите към техните ръководители. Думи като “обучаващ” и “подкрепящ” вече започват да се асоциират с по-ефективния мениджърски стил. Именно това са едни от нещата, на които учи коучингът. От една страна, помага на мениджърите в тяхното развитие, а от друга, им показва как чрез използването на коучинг методи могат да стимулират и вдъхновяват своя екип, което пък оказва положително влияние и върху ефективността на работата на компанията и нейните финанси.”, обяснява резултатите от проучването Мария Стайкова, председател на Управителния съвет на ICF България.

Компаниите със силна коучинг култура, взели участие в проучването, споделят, че 61% от техните служители са силно ангажирани с организацията, в която работят, в сравнение с тези, които нямат добре развита коучинг култура. Осен това стабилната коучинг култура носи и финансови ползи на компаниите – 46% имат над средната печалба за съответния сектор.

Според изследването за 67% от служителите най-важно е признанието и кариерното развитие. По-младите от тях се стремят да притежават широк спектър от качества, така че да бъдат по-лесно приспособими в различни ситуации. Това ги прави по-гъвкави и ценни кадри, в които си струва да се инвестира. Но и нуждата от подкрепяща фигура, която да ги обучава и води става все по-голяма. Ето защо голяма част от представителите на поколение Y, взели участие в проучването са категорични, че не желаят шефове, а треньори (коучове), които да им помагат да постигат професионалните си цели.

“Все повече компании и у нас започват да насърчават мениджърите да използват коучинг методи при работата си със служителите или осъзнават нуждата от професионален коуч, който да влезе в тяхната организация и да съдейства в работата им.”, споделя Теодора Каменова, директор “Членство” в ICF България.

65% от организациите, участвали в проучването посочват, че в следващите 5 години възнамеряват да разширят броя на своите мениджъри, използващи коучинг умения, а други 36% споделят, че предлагат на новоназначените си мениджъри коучинг обучение.

39% от служителите, опитали тези услуги, пък посочват като най-голяма цел при работата си с коуч оптимизация на представянето си по време на работа. 33% споделят, че повишаването на продуктивността им е била най-важната задача, а 31% – подобряването на комуникационните умения.

По-голямата част от служителите, участвали в това допитване, отчитат развитие в посока постигане на поставените цели. Това се забелязва най-осезателно при компаниите с добре развита коучинг култура, къде 97% от служителите посочват, че имат положителна промяна в представянето си на работа, 93% – в повишаване на продуктивността си и 92% – в подобряването на комуникационните си умения.

“В момента, в който хората се докоснат до коучинга, те разбират стойността му и ползата от него. Радваме се, че се наблюдава тенденция към нарастване на интереса на бизнеса към коучинг практиките, не само в световен план, но и на територията на България и се надяваме това да продължи и занапред, защото положителният ефект от коучинга е доказан.”, споделят още Теодора Каменова.

* Данните са взети от проучването “Building a Coaching Culture with Millennials Leaders” от 2017 г., проведено съвместно от International Coach Federation и Human Capital Institute.

Коучинг – не просто чужда дума, а синоним на сигурен успех. Вече 10 години Ай Си Еф България налага професионалните стандарти в коучинга у нас


Мастър коучът и бивш президент на ICF Global д-р Деймиън Голдварг проведе обучение за мениджъри по покана на българската организация

Българското представителство на Международната коуч федерация (ICF Global) е организация, която вече 10 години се стреми да развива професионалния коучинг у нас. Модерната професия, която става все по-популярна, помага на хората да отключат и развият своя потенциал чрез задаване на силни въпроси в лични сесии, водени от сертифициран коуч. ICF България следва своята мисия да популяризира ползите от коучинга в бизнеса и различните обществени сфери и да вдъхновява трансформацията на хората, като се спазват всички етични стандарти на професията.

През тази година ICF България отбелязва своя 10-и рожден ден. По този повод в България специален гост бе д-р Деймиън Голдварг, мастър коуч с 30-годишен опит в развитието на лидерските умения. Той е автор на 5 книги в сферата на коучинга и е носител на наградата Circle of Distinction на Международната Коуч Федерация (ICF Global) за цялостен принос към коучинг професията. През годините е сътрудничил на над 50 компании от различни държави по целия свят, а в периода 2013-2014 г. е бил президент на ICF Global.

„Вярвам, че коучовете, които работят за своето развитие с ментор или супервайзър и притежават и поддържат степен акредитация от ICF, имат конкурентно предимство на пазара, защото това показва техния професионализъм и високи етични стандарти, които бизнесът търси.“, сподели д-р Деймиън Голдварг.

Как работата със супервайзър може да направи коучовете още по-успешни и ефективни бе във фокуса на специалната демонстрация на д-р Голдварг в България по време на специализирания форум по повод юбилея на Българското представителство на Международната коуч федерация.

„Впечатлен съм от постиженията на малко представителство като българското, което за 10 години на съществуването си е спечелило цели 2 отличия от ICF в конкуренция с над 140 представителства в света. Зареден съм от енергията, която българските коучове носят и съм благодарен, че бях част от този празник.“, коментира още д-р Голдварг.

Бордът на директорите на ICF България представи актуални теми и въпроси от сферата на коучинг професията, както и новостите в ICF Global. “Коучингът е партньорство, мотивация и вдъхновение за развитие на професионалните и личностни качества. Това е професия, която се развива активно и набира все по-голяма популярност у нас. А израстването на всеки един човек или развитието на цели организации няма как да не се отрази и на увеличаването потенциала на цялото ни общество.”, споделя Мария Стайкова, председател на Управителния съвет на ICF България.

Всеки мениджър трябва да бъде коуч, за да бъде успешен и за да мотивира екипа си, затова и д-р Деймиън Голдварг проведе специално еднодневно обучение, което да ориентира лидерите как да бъдат още по-успешни в своята сфера.

“Избрахме да поканим за гост-лектор именно д-р Голдварг, защото смятаме, че неговия богат опит може да помогне на много мениджъри и лидери в българския бизнес, които разбират нуждата и ползите от коучинга, да надградят своите управленски качества и по този начин да подобрят развитието както на своите служители, така и на компанията си.”, коментира Теодора Каменова, директор членство в ICF България.

Вече над 20 години Международната коуч федерация развива изкуството на коучинга и на теория, и на практика. Благодарение на активната работа на ICF България професионалният коучинг навлиза все повече у нас и стимулира все повече хора да развият своя професионален и личен потенциал.

За ICF Global:

Международната коуч федерация (ICF Global) е първата и най-голяма организация на професионалните коучове в света. Тя е обособила основни коучинг компетенции и стандарти на обучение, по които се акредитират обучителни програми и се сертифицират коучове. ICF Global е създател и на Етичен кодекс, който се превръща в стандарт в сферата и гаранция, че всички членове на организацията спазват етичните норми за работа в тази специфична професия.

За ICF България:

Българското представителство на Международната коуч федерация е единствената независима коучинг организация у нас. Тя е основана през 2008 г. и през годините работи активно за повишаване на информираността за коучинг услугите и нуждата от тях. В момента в организацията у нас членуват 37 професионални коуча, като стотици български коучове са обучени по стандартите на ICF.

ICF България е инициатор и съорганизатор на редица значими събития, свързани с коучинга и ползите му за бизнеса и обществото. През годините е организирала десетки майсторски класове със знаменити международни коучове, обучения за надграждащи умения за коучове, национални конференции и ежемесечни събития за популяризиране на коучинга и споделяне на опит между професионалните коучове.

През тази година ICF България спечели ICF Chapter Recognition Award, за богатата си дейност в местен и международен план през предходната година, за ангажирането на професионалните коучове в България и провеждането на Втората национална коучинг конференция. Това е второто подобно отличие след наградата ICF Chapter Award, връчена през 2011г. в категорията “Преодоляване на бариерите”, съвместно с австралийското представителство ICF Victoria.

Снимки от събитието на 25 септември може да видите ТУК.