Развенчан ли е ореолът на предприемача в България след втория Годишен доклад на GEM България?


“Мъж, 25 – 34 годишен, със средно образование, живее в София, продължава да е в сферата на търговията на дребно или едро, мотивиран е от подобрение”. Такъв е типичният български предприемач в ранна фаза – т. е в процес на създаване на компания или функционираща фирма през последните 42 месеца. Този образ стана ясен след представянето на втория Национален доклад на GEM за предприемачеството в България.

GEM е най-голямото проучване на предприемачеството в света. Предприемаческата екосистема беше измерена за първи път у нас миналата година на основата на данни от 2015 г. Благодарение на това проучване днес имаме отправна точка за определяне на тенденциите в развитието на предприемачеството у нас. Това издание на доклада беше представено по време на Годишната конференция на GEM, която се проведе на 20 октомври в София. Тя се организира съвместно с в. “Капитал”. Институционален партньор на събитието е Представителството на Европейската комисия в България. Партньори на събитието са EY България и Superhosting, а на доклада – JEREMIE Bulgaria.

“GEM България носи изключителни ползи за всеки един от мултипликаторите на ценности в предприемаческата екосистема за банкери, инвеститори, фондове, пре- и акселераторски програми, донорски организации, експортни агенции, международни мисии и посолства, експерти в областта на образованието, журналисти, създатели на политики и държавни служители, организации, подкрепящи бизнеса, и НПО.”, коментира значението на доклада Искрен Кръстев, председател на GEM България.

“Предприемаческата екосистема е сложен организъм с много взаимозависимости и за да можем да ги разберем, методологията на GEM започва изследването й от общото настроение на нашето общество към предприемаческата дейност.”, започна презентацията си д-р Венета Андонова, един от авторите на доклада. “През 2016 г. едва 52,9% от пълнолетните българи гледат на предприемачеството като на добър избор на кариера в сравнение с 57,5% една година по-рано. 66,9% (71,5% през 2015 г.) се съгласяват, че в страната успешните предприемачи се радват на висок статус, а 40,7% (с 9,3 пункта по-малко от 2015 г.) считат, че предприемачеството редовно е обект на внимание от страна на медиите. Налице е подчертан спад и в трите променливи, които улавят широките обществени нагласи към предприемачеството. От друга страна, тези показатели са и много по-ниски в сравнение с останалите референтни страни.”, допълни тя.

39,7% от пълнолетните българи през 2016 г. считат, че имат необходимите качества, за да стартират бизнес. Нивата на страх от провал намаляват спрямо миналата година – сега те са 25,1 %. Това е под средната стойност от 33,0 % от нивата в развитите икономики.

Данните от доклада показват, че през 2016 г. нивото на предприемаческата активност в начална фаза у нас се покачва с 1,3% спрямо 2015 г. (4,8% през 2016 г. спрямо 3,5% за 2015 г.) Този индикатор измерва дела на пълнолетно население, който е в процес на стартиране или скоро е стартирал бизнес. Въпреки ръста на годишна база, тези стойности остават сред най-ниските в света. Интересно е обаче че независимо от много ниските нива на предприемачество в начална фаза в България, сравнително голям процент от тези предприемачески инициативи успяват да оцелеят достатъчно дълго.

Анализът на причините за излизане на бизнеса показва, че най-разпространената е липсата на доходност. Делът на личните причини за вземане на решението за излизане остава значителен. Планираното излизане за първи път се класира на съществено място в списъка на причините. Тези явления може да се разглеждат като първи ранен сигнал за зараждането на един нов вид серийни предприемачи в страната.

“Забележително е, че осигуряването на условия за предприемачески възможности за младите хора има потенциала да намали процента на младежка емиграция и дори да стане един от основните фактори за стимулиране на завръщането на емигрантите, става ясно от доклада.”, коментира Венета Андонова, автор на доклада.

Във втория годишен доклад на GEM българските експерти отправят множество нови препоръки за политики и практики в допълнение към списъка, съставен през 2016 г., който остава в голяма степен неизпълнен. Освен това авторите отправят апел към две групи, идентифицирани  от експертите които, изглежда, са особено важни за възхода и консолидирането на младите предприемачески екосистеми – медиите и действащите предприемачи и мениджъри. Медиите са съществено важни за увеличение на количеството хора с предприемачески намерения, защото улесняват излагането на ролеви модели и символите, асоциирани с предприемаческото поведение. А успешните предприемачи са именно тези добри примери, които трябва да се представят от медиите.

Реалната опасност, която може да се открои като извод от доклада, е, че предприемачеството може да е изпаднало още по-надолу в обществения дневен ред и че резултатите може да са ранен знак за отслабваща подкрепа и приемане на предприемачеството като двигател на повишаването на производителността, което българската икономика трябва да направи, за да скъси дистанцията в конкурентоспособността в сравнение с държавите с високи доходи.

Малък ръст на населението у нас, което стартира собствен бизнес


Докладът на GEM България ще бъде официално представен този петък

През 2016 г. нивото на предприемаческата активност в начална фаза у нас се покачава с 1,3% спрямо 2015 г., разкрива проучването на българското представителство на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM). Целият доклад с препоръки ще бъде представен на втората годишна национална конференция на GEM България под мотото “Предприемачеството: Път към позитивна промяна”, организирана съвместно с в. “Капитал”. Събитието ще се състои на 20 октомври от 14:00 ч. в Дома на Европа.

Данните от миналогодишния доклад на GEM България показват, че степента на предприемаческата активност в начална фаза (ПАНФ) е била 3,5% за 2015 г. “Този индикатор е един от ключовите по методологията на глобалната организация. Той измерва дела на пълнолетно население (на възраст 18-64 години), който е в процес на стартиране или скоро е стартирал бизнес. В него са включени лицата, които са въвлечени в процеса на предприемаческа активност.”, уточнават проф. Венета Андонова (Universidad de los Andes) и Мира Кръстева, член на борда на GEM, които ще представят проучването по време на конференцията.

През 2016 г. този показател вече е 4,8%, което включва 2,6% от пълнолетното население, ангажирано възникващи предприемачески начинания, и още 2,2% нови собственици на бизнес. Въпреки ръста на годишна база, тези стойности остават сред най-ниските в света. Интересно е обаче че независимо от много ниските нива на предприемачество в начална фаза в България, сравнително голям процент от тези предприемачески инициативи успяват да оцелеят достатъчно дълго, за да станат утвърден бизнес, за което свидетелства друг индикатор, който изследва GEM.

Целта на доклада на GEM е да предостави на създателите на политики, на бизнес лидерите и на други заинтересовани лица анализи и препоръки, които да им помогнат да приложат конкретни, практични и целеви мерки в своята сфера. “Икономиката не може да повиши качеството и количеството на потенциалните предприемачи без устойчивото подобряване на средата.”, споделят от организацията.

По време на конференцията Георг Рааб от Генерална дирекция “Растеж” на Европейската комисия, Илва Скугберг от “Шведския предприемачески форум”, Диана Николаева от Ernst&Young България и Искрен Кръстев, председател на GEM България, ще се представят различни теми, пряко свързани с предприемачеството, факторите, които възпрепятстват развитието на средата и тези, които работят и трябва да се насърчават.

Годишната конференция на GEM България се организира съвместно с в. “Капитал”. Институционален партньор на събитието е Представителството на Европейската комисия в България. Партньори на събитието са Ernst&Young България и Superhosting, а на доклада – JEREMIE Bulgaria.

След конференцията ще се състоят и Годишните награди за предприемачество на GEM България. За втора поредна година ще бъдат отличени организациите, екипите и личностите с положителен принос към предприемаческата екосистема в няколко категории: Социално предприемачество; Институционален инструмент/ инициатива/ проект, оказали значително положително въздействие върху екосистемата; Успешно партньорство (публично-частно-неправителствен сектор); Завръщане на годината; Медиен продукт с отношение към предприемачеството; Инициатива в неправителствения сектор, подкрепяща предприемачеството; Цялостен принос за предприемаческата екосистема.

Повече информация за присъствие на конференцията може да намерите тук: http://www.2017.gemorg.bg/

Представителите на медиите, които имат желание да се регистрират, трябва да изпратят имейл на pr@pr-o-pr.com или да се обадят на тел. 0884 507 257 до 19 октомври в 14:00 ч.

Глобалният предприемачески мониторинг представя втория си годишен доклад за състоянието на предприемачеството в България


Българското представителство на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) организира годишна национална конференция под мотото “Предприемачеството: Път към позитивна промяна” съвместно с в. “Капитал”. Събитието ще се състои на 20 октомври от 14:00 ч. в Дома на Европа. В него ще се включат предприемачи, представители на държавната и общинската администрация, инвеститори, членове на НПО, образователни  и финансови институции, посолства, фондове и журналисти.

По време на конференцията лекторите ще обсъждат теми, пряко свързани с предприемачеството, факторите, които пречат и тези, които трябва да се насърчават. Георг Рааб от Генерална дирекция “Растеж” на Европейската комисия ще представи детайли за възможностите за финансиране и предоставяне чрез инструментите на комисията. Илва Скугберг от “Шведския предприемачески форум” и консултант по обществените въпроси ще говори защо политиките трябва да стъпват на данни и как се прилагат добри практики в Швеция, произтичащи от работата на стейкхолдърите с GEM Sweden.

“Тази година ще се запознаем с много нови практики, които се прилагат в световен мащаб. Ще проследим стъпка по стъпка и пътя към позитивна промяна. Надявам се, че след края на събитието участниците ще си тръгнат с интересни идеи, които да приложат в своите сфери.”, споделя Искрен Кръстев, председател на GEM България.

В рамките на събитието ще бъде представен и годишният национален доклад на GEM, който е втори за България. Основните констатации, откроили се в този сравнителен доклад, ще бъдат обсъдени пред гостите от проф. Венета Андонова (Universidad de los Andes) и Мира Кръстева, член на борда на GEM.

В отделните панели Диана Николаева от Ernst&Young ще представи темата “Предприемачеството – път към позитивната промяна на практика”, който ще се фокусира върху стратегиите за успешен растеж и излизане на външни пазари на компаниите. В края на деня Искрен Кръстев ще разкаже повече за предприемаческите ценности.

Годишната конференция на GEM България се организира съвместно с в. “Капитал”. Институционален партньор на събитието е Председателството на Европейската комисия в България. Партньори на събитието са Ernst&Young и Superhosting, а на доклада JEREMIE Bulgaria

Повече информация за присъствие на конференцията може да намерите тук: http://www.2017.gemorg.bg/

За GEM България:

Глобалният предприемачески мониторинг (GEM) е най-мащабното проучване на предприемачеството в света. GEM България изследва предприемаческата екосистема и факторите, които насърчават или затрудняват предприемачеството у нас, както и поведението и мотивацията на настоящи и бъдещи предприемачи. GEM предлага и изготвя политики за балансиран растеж и мерки за насърчаване на предприемачеството като цяло, както и в отделни сфери, като използва световно утвърдена методология, която успешно се прилага в над 100 икономики по света от 17 години насам и се ползва от Световната Банка, Световния икономически форум, Европейската комисия, правителства, университети, камари, предприемачи, образовали и журналисти

България не пада, а попада в класация по предприемачество – индекс на GEDI


След публикации в медийното пространство, свързани с класацията на GEDI, сме длъжни да направим уточнение и да внесем яснота относно изнесените цифри и послания.
България е поставена на #82 място според световната класация на предприемачеството по методологията на GEDI за 2017 г. Много е важно да се отбележи, че тази позиция всъщност не е спад в сравнение с миналогодишното #46-то място, тъй като предният ранкинг е въз основа в голяма степен на усреднени GEM данни от Румъния и Черна гора от различни исторически периоди – GEDI също споделя това. GEM България произведе своите първи проучвания през 2015, които данни, в комбинация с други показатели, избрани от индекса на GEDI, поставят България на #82 място.
Методологията на GEDI залага на стойностите на индикаторите на GEM (тежест повече от 50%), както и няколко институционални показатели на други институции. Използвайки тези данни, те поставят държавите в класация за предприемачеството.
GEM използва набор от индикатори (dashboard of indicators), които се използват от GEDI, European Commission, World Economic Forum, World Bank, Endeavor, автори, преподаватели, журналисти и други. GEM не публикува класация, а годишни глобален и национален доклади, които представят цялостна картина на предприемаческата среда.
Както пише в нашия доклад за България за 2015/16 г, за да получи пълно разбиране на околната среда и на предприемаческата дейност в страната, от решаващо значение е да се гледа цялата картина на предприемаческата екосистема. GEM България организира конференция на 3-4 октомври 2016, във връзка с резултатите от първия национален доклад за предприемаческата среда в България.
Конференцията положи силно начало на мултидисиплинарен диалог от заинтересованите страни в различни сектори и видове структури в България, като представи и чуждестранен опит за подобряване на средата и позлване на GEM данни. Нивата на предприемачество в България в момента са доста ниски, както и някои от индикаторите, които загатват потенциала му за нарастване. Конференцията изпрати силни послания към екосистемата, че има сфери, на които трябва да се обърне особено внимание – държави политики, образование, културни нагласи, както и особености на предприемаческата активност, сред които двулентово предприемачество, ниска интернационалнизация. Прессъобщение за доклада може да намерите тук.

GEM България предупреди още през 2015г. за риска от изпращането на грешно послание при евентуален различен и по-нисък резултат, основан на реални български данни като „спад“ в класацията GEDI на България.
За актуалното състояние на предприемаческата екосистема в България, разполагаме с първични данни, включително експертна оценка на средата, както и с препоръки към отделните участници, за подобряване на условията за развитието на предприемачеството у нас. Това е доказателство за смисъла на нашите усилия да разполагаме с независими и актуални данни за България по методологията на GEM, всяка година.

За GEM България:

Глобален предприемачески мониторинг (GEM) България проучва предприемаческата екосистема и факторите, които насърчават или затрудняват предприемачеството у нас. GEM предлага и изготвя политики за балансиран растеж и мерки за насърчаване на предприемачеството като използва световно утвърдена методология, която успешно се прилага в над 100 икономики по света.

За GEDI:
Световния институт за предприемачество и развитие (GEDI) е базирана във Вашингтон организация за развитие на политики, с мисия да работи за увеличаване на икономическите възможности за хора, общности и държави.

За допълнителна информация:
Десислава Григорова
PRoPR Агенция
+359 882 269 782
desi@pr-o-pr.com

GEM България връчва през октомври първите награди за предприемачество у нас


Номинациите в шестте категории се приемат до 28 септември

Българският офис на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) ще връчи за първа година своите награди в общо шест категории. Церемонията по награждаването ще се проведе по време на VIP вечеря на 3 октомври 2016 г., част от първата Годишна конференция на GEM България 2016 в Rainbow Plaza, София.

Всяка Награда на GEM България ще бъде присъдена на човек, екип или организация, които имат положително въздействие върху предприемаческата екосистема в страната. Шестте категории отразяват различни елементи на екосистемата, включително социално предприемачество, проекти в публичния сектор, медийни проекти, прокети на неправителствения сектор, завръщане в играта и партньорство.

Номинации се приемат до 28 септември включително в специалния формуляр на сайта на GEM. Журито за наградите се състои от членове на Националния експертен панел на GEM, в който са включени професионалисти от различни сфери на бизнеса, образованието, публичния сектор и др.

“Важно е да чуваме за хора и инициативи, които са добри примери – за да получат морaлна подкрепа и признание за вложените креативност, упоритост и усилията и да покажат, че няма невъзможни неща и всеки може да допринесе по свой начин за средата около себе си”, казва Мира Кръстева, зам.-председател на GEM България.

Ето и шестте категории, в които ще бъдат връчени първите Годишни награди на GEM България:

Социално предприемачество, което адресира социален, екологичен или общностен проблем и предлага собствени продукти и услуги.

Публичен сектор. Проект / инициатива / инструмент / практика със значително положително въздействие върху екосистемата.

Партньорство между различни организации в или между различни области (публичен/частен/неправителствен сектор).

Завръщане на годината. Предприемач / Компания, които са били успешни, преустановили са дейност или почти са затворили, след което са се завърнали в бизнеса и да възстановили позицията си.

Медиен продукт. Продукт или инициатива, която е имала положително въздействие върху обществените възприятия за предприемачество и положителни модели за подражание.

НПО инициатива, ръководена от неправителствена организация, подкрепяща предприемачеството: потенциални и настоящи предприемачи, образование и други.

Първата годишна конференция на GEM България се организира в партньорство с Капитал с подкрепата на платинения спонсор Wolf Theiss, златните спонсори Imperia Mobile, SoftGroup, Volkswagen, Imperia Online, Innovation Norway и Norway Grants, официалната банка на събитието UniCredit Bulbank, партньора по сигурността VIP Security, както и на минерална вода Pure-H2O и с медийното партньорство на Дарик радио, сп. твоят БИЗНЕС, сп. ENTERPRISE, Терминал 3, NewTrend, Social Evo, Успелите.бг, MySuccess.bg. Спонсори на първия Годишен доклад на GEM за състоянието на предприемачеството в България са Progress, Джереми България и Innovation Norway. PRoPR Агенция е PR партньор на конференцията.

Информация за медиите:
Александър Кръстев
PRoPR Агенция
alex@pr-o-pr.com
М: +359 888 297 674 

Успешни инвеститори ще обсъдят състоянието на предприемачеството в БългарияSuccessful investors will discuss the state of entrepreneurship in Bulgaria


Успешни инвеститори, предприемачи и изследователи на предприемачеството от цял свят, млади хора с идеи, експерти от институциите, създатели на политики и още много други представители на предприемаческата екосистема ще се срещнат на 3 и 4 октомври в Рейнбоу Плаза, София. Тогава българският офис на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) ще бъде домакин на първа си годишна конференция под мотото „Предприемачество: тенденции, въздействие, растеж“, организирана съвместно с в. Капитал.

Сред акцентите на форума ще бъде представянето на първия национален доклад на GEM за състоянието на предприемачеството в България. Ще бъдат коментирани и глобални тенденции в предприемачеството, извлечени от данните на над 120 000 респонденти и над 2,000 експерти. В рамките на два дни професионалисти ще обсъдят силните страни на България и Балканите, най-перспективните сектори за страната, връзката между науката и бизнеса, успешни практики за добро взаимодействие между актьорите в екосистемата, ролята на диаспората и други.

„Това е събитие е за всеки, който се стреми да добави и да получи забележителна социална и икономическа стойност чрез предприемачество и иновации. В програмата сме включили добри практики не само от България и региона, но и от Западна Европа, Северна Америка и Азия“, споделя Искрен Кръстев, председател на GEM България.

В отделните панели ще бъде обърнато специално внимание на най-важните елементи на предприемаческата екосистема, сред които финанси, културни нагласи, човешки капитал, пазари, създаване на политики и др. Сред акцентите в програмата на предстоящия форум ще бъде панелът, в който някои от най-големите инвеститори в региона ще презентират своите фондове пред стартиращи и вече установени на пазара компании, последвано от въпроси от жури, съставено от предприемачи.

Първата годишна конференция на GEM България се организира в партньорство с Капитал с подкрепата на платинения спонсор Wolf Theiss, златните спонсори Imperia Mobile, SoftGroup, Volkswagen и Imperia Online, официалната банка на събитието UniCredit Bulbank и с медийното партньорство на Дарик радио, сп. твоят БИЗНЕС, сп. ENTERPRISE Терминал 3, NewTrend, Social Evo, Успелите.бг, MySuccess.bg. Спонсори на първия Годишен доклад на GEM за състоянието на предприемачеството в България са Progress,  Джереми България и Innovation Norway. PRoPR Агенция е PR партньор на конференцията.

За GEM България:

Глобален предприемачески мониторинг (GEM) е най-обхватното проучване на предприемачеството в света. GEM България проучва предприемаческата екосистема и факторите, които насърчават или затрудняват предприемачеството у нас, както и поведението на настоящи или бъдещи предприемачи. GEM предлага и изготвя политики за балансиран растеж и мерки за насърчаване на предприемачеството като използва световно утвърдена методология, която успешно се прилага в над 100 икономики по света от 17 години насам.

За допълнителна информация и заявки за интервюта:
Десислава Григорова
PRoPR Агенция
desi@pr-o-pr.com
+359 882 269 782

Successful investors, entrepreneurs and researchers of entrepreneurship around the world, young people with ideas, experts from institutions, policy makers and many representatives of the entrepreneurial ecosystem will meet on 3rd and 4th of October at the Rainbow Plaza, Sofia. The Bulgarian office of the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) will host its first annual conference under the motto „Entrepreneurship: Trends, impact, growth“, organised jointly with Capital Weekly.

Among the highlights of the forum will be the launch of the first national report of GEM on the state of entrepreneurship in Bulgaria. The event will also discuss global trends in entrepreneurship, derived from data on more than 120,000 respondents and more than 2,000 experts that participated in the annual study. Within the two days, professionals will discuss the strengths of Bulgaria and the Balkans, the most promising sectors for the country, the relationship between science and business, best practices for better interaction between the actors in the ecosystem, the role of the diaspora and others.

„This is an event for everyone who strives to add and receive extraordinary social and economic value through entrepreneurship and innovation. In the program will be featured best practices not only in Bulgaria and the region, but also from Western Europe, North America and Asia,“ said Iskren Krusteff, chairman of GEM Bulgaria.

In the individual panels, special attention will be given to the key elements of the entrepreneurial ecosystem, including finance, cultural attitudes, human capital, markets, policy making and more. Among the highlights in the program of the forthcoming forum will be a panel in which some of the biggest investors in the region will present their funds to start-ups and already established market companies, followed by questions from a judging panel of entrepreneurs.

The first annual conference of GEM Bulgaria is organized with the support of platinum sponsor Wolf Theiss, gold sponsors Imperia Mobile, SoftGroup and Imperia Online and media partnership Darik, Your Business Magazine, Terminal 3, NewTrend, SocialEvo, Uspelite.bg. Sponsors of the first annual report of GEM Bulgaria on the state of entrepreneurship in Bulgaria are Progress, Jeremie Bulgaria and Innovation Norway. PRoPR agency is the PR partner of the conference.

About GEM Bulgaria:

The Global Entrepreneurship Monitoring (GEM) is the most extensive study of entrepreneurship in the world. GEM Bulgaria examines the entrepreneurial ecosystems and the factors that promote or hinder entrepreneurship in Bulgaria, as well as the behavior of current or aspiring entrepreneurs. GEM provides and prepares policies for balanced growth and measures to promote entrepreneurship globally using an established methodology that has been successfully applied in over 100 economies worldwide in the past 17 years.

For additional information and interview requests:

Desislava Grigorova

PRoPR Agency

desi@pr-o-pr.com

+359 882 269 782

 

В България се полагат основите на социалното предприемачество като средство за социална промяна


Предстои създаването на процедура, която да дефинира социалното предприемачество в България и да улесни финансирането му

Расте броят на предприемачите, които се фокусират върху създаването на блага за обществото. Това показват данните от специалния доклад за социалното предприемачество по света, изготвен от Глобалния предприемачески мониторинг (GEM). Резултатите бяха представени по време на тематичния следобед “Световни тенденции в социалното предприемачество“, организиран от GEM България в партньорство с Посолството на Кралство Нидерландия в София.

Докладът е най-голямото сравнително изследване на социалното предприемачество на глобално ниво, базирано на проведени интервюта с близо 170 000 пълнолетни в 58 икономики. “Това, което Холандското правителство научи от проучвания на предприемачеството, е, че клиентите и инвеститорите трябва да бъдат по-запознати с дейността и спецификите на социално-ориентираните организации. Те трябва да са наясно какви проблеми се решават, благодарение на тях, и да се вземат предвид спецификите на работата им при получаване на финансиране и оценяването на техния ефект в обществото”, сподели Джаклин Снидърс, директор на нидерландската консултантска компания Panteia, която беше специален гост на събитието.

Изследването на GEM извежда дефиниция на явлението социално предприемачество: дейност, организация или инициатива, които имат за цел разрешаването на социален, обществен или проблем на околната среда, или организации със социален фокус, които оперират на пазара, предлагайки собствени продукти и услуги.

DSCF6228

Мира Кръстева, зам.-председател на GEM Bulgaria

“Според интервюираните български експерти проблемите на социалната среда и обществото у нас се решават по-ефективно от бизнеса, отколкото от държавата и граждански организации”, каза зам.-председателят на GEM България Мира Кръстева, която разясни резултатите от проучването. Запитаните отговарят, че в у нас има много бизнеси, които подсигуряват хора с основните им нужди, които в други страни се покриват от държавата или граждански организации. По този показател България изпреварва страни като Нидерландия, Естония, Полша, Румъния и др.

Секторът на социалното предприемачество показва по-добър баланс между половете – 45% от предприемачите са жени, докато този дял е 28% средно за населението за Източна Европа, сочат данните. Според доклада на GEM в Източна Европа социалните предприемачи имат относително по-високо ниво на образование (44%) в сравнение с населението като цяло (28%).

По време на събитието социалните предприемачи от RE-ACT изразиха своята благодарност към Посланика на Кралство Нидерландия Н. Пр. Томас ван Оорсхот за активните му усилия предприемаческата среда в България да расте и да се развива. По идея на председателя на GEM България Искрен Кръстев Ван Оорсхот получи като подарък продукт на един подобен проект – красив велосипед Vaga’Bond, произведен в социално-ангажирания цех на Сдружение RE-ACT в гр. Ракитово от младежи в неравностойно положение, намиращи се под институционална или частна опека.

LIN_6919

„Това е голяма изненада за мен и мисля, че е великолепен пример за социалното предприемачество. Не защото е велосипед, а защото е пример за чудесното влияние, което имат върху обществото тези проекти”, каза нидерландският посланик.

Социалното предприемачество е тема и за новия екип на Министерството на труда и социалната политика, стана ясно от изказване на зам.-министърът Деница Сачева. “Това, което предстои, е създаването на Закон за социалната икономика, който да дефинира социалните предприятия, определени критерии и правни механизми, по които те да функционират, както и да се улесни достъпът до финансиране”, каза Сачева.

Събитието завърши с представяне на успешни примери за създаването на устойчиви бизнеси и ръководенето на проекти, които да имат целенасочен социален ефект. Гражданите, Социална чайна Варна, Заслушай се, Мулти-Култи, Хлебни къщи, RE-ACT разказаха и показаха резултатите от своята дейност.

GEM организира годишната си конференция на 30 септември – 1 октомври 2016, на която ще представи първия си национален доклад на тема предприемачество в България.

Целия доклад на тема социално преприемачество можете да намерите тук.

Допълнителна информация:
Десислава Григорова
PRoPR Агенция
M: 0882 269 782
E: desi@pr-o-pr.com

GEM България с тематичен следобед за световните тенденции в социалното предприемачество


Глобалният предприемачески мониторинг България, като част от световната мрежа на Global Entrepreneurship Monitor (GEM), организира първи тематичен следобед на 13 юни, от 13:00 ч. в “Дом на Европа” (София, ул. “Г. С. Раковски” №124). Събитието “Световни тенденции в социалното предприемачество: измерване на ефекта. Успешни примери от България” ще бъде посветено на социалното предприемачество в контекста на току-що публикувания специален доклад на GEM по темата. Това е най-голямото и ново изследване за социалното предприемачество по света, обхващащо 58 държави.
Специални гости на форума ще бъдат Посланикът на Кралство Нидерландия Н. Пр. Том ван Оорсхот, Джаклин Снедърс, директор на Panteia и GEM Нидерландия, Зорница Русинова, министър на труда и социалната политика и Георги Янакиев, съветник Икономическо управление и европейски семестър ЕК в България.

В своята част Джаклин Снедърс ще наблегне на глобалните тенденции в социалното предприемачество и конкретни заключения от доклада, които ще бъдат генератори на промените в сферата в бъдеще. Последвалият дискусионен панел ще обърне специално внимание на предизвикателствата, пред които социалното предприемачество е изправено при определянето на социален и финансов ефект за средата, и ще завърши с интерактивно представяне на успешни примери за социално предприемачество у нас.
Председателят на GEM България Искрен Кръстев ще представи Глобалния предприемачески мониторинг като средство, което позиционира България в рамките на световната карта на предприемачеството и социалното предприемачество в частност, както и ще използва възможността да изясни най-важните дефиниции по темата.

Тематичният следобед “Световни тенденции в Социалното предприемачество: измерване на ефекта. Успешни примери от България” е организиран с партньорството на Посолството на Кралство Нидерландия в София като част от Холандското председателство на Съвета на Европейския съюз. Събитието се осъществява с медийното партньорство на Дарик радио и Terminal3.bg.

Необходима е предварителна регистрация тук.

За GEM България:
Глобален предприемачески мониторинг (GEM) България проучва предприемаческата екосистема и факторите, които насърчават или затрудняват предприемачеството у нас. GEM предлага и изготвя политики за балансиран растеж и мерки за насърчаване на предприемачеството като използва световно утвърдена методология, която успешно се прилага в над 100 икономики по света.

За допълнителна информация и заявки за интервюта:
Александър Кръстев
PRoPR Агенция
+359 888 297 674
alex@pr-o-pr.com

Българин ще бъде ментор в един от най-престижните бизнес инкубатори в Азия


Българин за първи път е поканен да стане част от 30-членния Глобален консултативен съвет за наука и иновации към Научно-иновационния парк (SIP) на Обединените арабски емирства. Председателят на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) за България Искрен Кръстев бе поканен да заеме място в един от най-престижните бизнес инкубатори в Азия.

SIP е проект на Университета на Обединените арабски емирства (UAEU) и целта му е да насърчава лидерството, предприемаческия дух, иновациите и бизнеса, изграждането и поддържането на капацитет в OAE, както и да помага на местните технологични компании да развият и интегрират бизнеса си на глобално ниво. Програмата на парка включва изграждането на устойчива предприемаческа екосистема в ОАЕ, базирана на различни форми на сътрудничество между университета, компаниите и местната общност.

“Поканата към мен да се включа в Глобалния консултативен съвет на SIP е не просто голяма чест, но и отговорност. Тя е признание за правилната посока на всичко, което GEM България прави, и се надявам, че благодарение на участието ми в Борда ще намерим още силни международни партньори за развитието на предприемачеството у нас”, казва Искрен Кръстев.

По време на посещенията си, Кръстев ще сподели и опита си от въвеждането на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) в България, за да бъде прилаган успешно и в ОАЕ.

„Уверени сме, че Искрен ще бъде ценен принос към инкубационната програма „Прототип към пазара“. За да развием бизнеса на Емирствата на глобално ниво, имаме нужда от ментори като него, които да споделят знания и перспективи от други пазари, включително България „, сподели доц. д-р Нихел Чабрак, Програмен директор в SIP.

Глобалният борд на съветниците на SIP се състои от предприемачи със значителен инвеститорски опит, представители на публичния и частния сектор в ОАЕ, международни университети, партньорски инкубатори и глобални предприемачески мрежи.

Искрен Кръстев е сред първите завършили програмата „Създаване на икономически растеж чрез предприемачески екосистеми“ в Бабсън Колидж, Бостън. Заема мениджърски позиции във Финансовия регулатор на Обединеното кралство (FCA), където управлява множество екипи и проекти на стойност десетки милиони лири стерлинги.

След завръщането си в България през 2013 година, Искрен е активна част от родната предприемаческа общност. Ментор е в едни от най-големите програми за развитие на стартиращи и утвърждаващи се бизнеси у нас като Start it Smart и Endeavor.

Снимка на Искрен Кръстев във висока резолюция можете да изтеглите от този линк.

Допълнителна информация:
Александър Кръстев
PRoPR Агенция
+359 888 297 674

България присъства за пръв път в глобалния доклад на GEM – най-мащабното и авторитетно проучване на предприемачеството


GEM Bulgaria подготвя своя първи национален доклад

Около две трети от възрастните в България да виждат предприемачеството като добра възможност за кариера, но нивата му все още са ниски и предприемаческият потенциал е неизползван. Това констатира представеният в Бостън световен доклад на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) за 2015. GEM Global Report е най-мащабното и авторитетно проучване на предприемачеството в световен мащаб, а страната ни е включена за пръв път.

GEM 2015 global report coverGEM изследва динамиката на предприемаческите екосистеми от 1999 г. насам в над 100 икономики по света чрез своята утвърдена и надеждна методология, като събира първични данни от над 200 000 възрастни (18-64 г.) и близо 4000 експерти в сфери с отношение към предприемачеството. През 2015 г. в проучванията са участвали 62 страни, от които 23 са европейски икономики. Данните и анализите на GEM се използват от глобални и регионални финансови институции, инвеститори, национални правителства и местни управи, университети и бизнес асоциации, корпорации, предприемачи, журналисти. Ключовите показатели на GEM са също наблюдавани от Генерална дирекция на Европейската комисия за Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП за целите на Small Business Act и Европейския семестър.

България участва в изследванията през 2015 г. и присъства за първи път в световния доклад, благодарение на подкрепата на Telerik a Progress company и екипа на GEM Bulgaria – Искрен Кръстев, председател на GEM България, ментор в Start it Smart и Endeavor Bulgaria; Моника Панайотова, член на борда на GEM България, бивш депутат в Европейския парламент, експерт по иновации и сигурност; Мира Кръстева – член на УС на GEM и предприемач с фокус образование; Венета Андонова – директор Научни изследвания в GEM Bulgaria, доцент по бизнес в Американския университет в България и Universidad de los Andes, както и автор на предстоящия доклад за България за 2015.

Един от най-цитираните индикатори на GEM е показателят за предприемаческа активност на ранен етап TEA (total early-stage entrepreneurship), който оценява процента на работещото население, в процес на започване на предприемаческа дейност или е започната през последните 3 години и половина. Най-ефективните икономики в Европа по този показател са Латвия, Естония и Румъния. Те държат високи TEA нива – съответно 14,1%, 13,1% и 10,8%. За сравнение, средното ниво за страните от ЕС е 7,8%. На глобално ниво страната ни не е с най-слабото представяне, но на Европейско ниво сме с най-ниски стойности. Наред с Германия и Италия, в България по-малко от 5% от възрастното население е стартирало скоро или планира да стартира нов бизнес.

В европейски контекст България е на едно ниво с Холандия по индикатора страх от провал. България има по-ниски нива от Гърция, Румъния, Хърватия, Македония, Ирландия и Германия – 33,3%. Страхът от неуспех е много важен индикатор и може да бъде сериозна културна и социална пречка за предприемачеството.

„В България отдаваме висок статус на предприемачеството – 71,5%, като сме на двадесета позиция в света по този индикатор, но не наблюдаваме това да кореспондира на нарастващ брой нови и установени компании. От изключително значение е да се утвърди правилната рамка за условията на предприемачество, което ще разгърне неоползотворен предприемачески потенциал“, споделя Искрен Кръстев.

GEM Bulgaria подготвя своя първи национален доклад, който ще излезе по-късно през 2016 г. и ще предостави задълбочен анализ на събраните данни за България, факторите, които потискат или стимулират предприемаческата дейност чрез сравнителен анализ с други подбрани страни. Това ще отбележи началото на годишните доклади по предприемачество в България, основани на сравними първични данни, придружени от публични събития и отразяване в медиите.

GEM Bulgaria е подкрепена от Telerik – a Progress Company.
GEM Bulgaria работи с Маркет Тест за проучването на възрастното население.

Материали:

Пълният световен доклад на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) за 2015 г. можете да изтеглите от този линк, а извадка с данните за България – от тук.

Видео с визуално обяснение на това какво представлява Глобалният предприемачески мониторинг (GEM), подходящо за вграждане, можете да откриете на този линк.

Допълнителна информация:

Искрен Кръстев, GEM Bulgaria
М: +359 876 767 021
Е: office@gemorg.bg

Александър Кръстев, PRoPR Агенция
М: +359 888 297 674
Е: alex@pr-o-pr.com