Арх. Жулиан Начев: Варна трябва да е креативна, културна и красива


Морската столица може да се нареди сред най-добрите места за живеене в световен мащаб, смята кандидатът за главен архитект

Културно планиране, устойчивост и прилагане на съвременни методи за градско брандиране са трите основни насоки, в които би развивал градоустройството на Варна кандидатът за главен архитект Жулиан Начев.

В сряда той подаде официално своята концепция за развитие на Морската столица, създадена под мотото “Варна 3К = Креативна + Културна + Красива”. Сред посочените в документа приоритети са енергийната ефективност, образователната, социалната и здравната инфраструктура, както и превръщането на културно-историческия ресурс от сезонна атракция в целогодишна притегателна точка за варненци и гостите на града.

julian_newАрх. Жулиан Начев е експерт по устойчива архитектура и енергийна ефективност. Роден във Варна, през целия си живот учил, работил и живял в Морската столица. Има магистърски степени по архитектура и финанси и е първият в града сертифициран проектант на пасивни сгради от немския Пасивхаус институт. Притежава акредитации от Американския институт за сертификация на зелени сгради (USGBC), а от 2014 г. е сертифициран като международен консултант по системата на Немския съвет за устойчиво строителство (DGNB).

„Основните проблеми пред устройството на нашия град могат да бъдат решени с въвеждане на т.нар. културно планиране – добре позната по света устойчива стратегия, базирана на съществуващите кутурно-исторически ресурси и всички форми на културни прояви като част от градоустойствените стратегии“, смята арх. Начев.

В центъра на всички предложени в концепцията “Варна 3К” механизми стоят гражданите. Общинските власти ще си сътрудничат активно с тях при взимане на решения за устройството на Варна. За тази цел ще се организират регулярни срещи и дискусии, чрез които да се създаде активен местен диалог по конкретни и актуални теми.

„Основни приоритети в работата ми ще бъдат поставянето на публичния интерес над частния, прозрачност в работата на администрацията и нулева толерантност към корупцията. Целта е създаване на динамична институционална среда, която да има пряк контакт с гражданите и различните заинтересовани съсловия”, казва Начев.

Според него в момента има нужда от обществена дискусия и създаване на дългосрочна стратегия, която да позволи в недалечното бъдеще градът да получи своята енергийна независимост и да се нареди сред най-добрите места за живеене в световен мащаб.

Осезаема е и липсата на цялостна визия по отношение на завършения туристическия продукт в град Варна. Затова арх. Начев е предожил организирането на конкурс за цялостно културно планиране и брандинг на града, съобразено с концепцията за креативност, култура и красота.

Варна има потенциала да стане първият град в България, който да освободи от данък сгради за определен период от време зданията със сертификат за зелена или пасивна сграда, издаден от признати международни организации. Според концепцията на Жулиан Начев ще се въведе и ясна система за диференцирани облекчения в зависимост от нивото на постигнатите резултати и качествата на сградите.

Въвеждането на синя и зелена зона за временно паркиране също е посочено като крайно наложително. “Създаването на тези зони ще промени драстично качеството на живот в централната градска част – улиците ще станат по-тихи и по-чисти, а градският транспорт ще може стане по-редовен и печеливш”, пише още в концепцията. Изграждането на нови градски и районни паркове и зелени площи, създаването на буферни паркинги по периферията на града, както на велопаркинги и велоалея за връзка с комплексите “Св. Св. Константин и Елена” и “Златни Пясъци”, също са сред предложенията на арх. Начев.

Ако Начев бъде избран за главен архитект на Варна, градът ще стане първият страната, който ще въведе обучение на децата по темите устойчивост, зелени технологии, екология и разделно събиране на отпадъците.

“Включих се в надпреварата, защото ми е мъчно да гледам отстрани как при всичките си дадености и възможности Варна продължава да върви по течението, без ясна концепция и приоритети и без подобаващия за нея мащаб”, казва арх. Начев.

Начев е направил цялата концепция “Варна 3К = Креативна + Културна + Красива” общодостъпна на сайта Nachev.com. “Смятам, че е редно в конкурса за длъжността да има прозрачност и публичност – точно каквито би трябвало да има и за цялата работа на главния архитект. Затова призовавам и останалите кандидати да качат онлайн своите разработки – за да бъдат достъпни за всички варненци и да победят наистина най-добрите идеи”, пише в блога си арх. Начев.

Допълнителна информация:
Александър Кръстев
PRoPR Агенция
M: +359 888 297 674
E: alex@pr-o-pr.com