Кандидатствайте за Европейска награда за устойчиво развитие


Европейската комисия за първи път ще връчи Европейска награда за устойчиво развитие, в която могат да участват и български компании. Наградата отличава усилията и креативността на европейските граждани и организации в посока изграждане на стабилна среда за живот. Европейската комисия дава тази награда в подкрепа на вдъхновяващи инициативи, благодарение на които целите по програмата за устойчиво развитие на ООН се превръщат в конкретни решения и възможности.

Програмата за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации представлява всеобща рамка за всички държави и има за цел да се подпомогнат премахването на бедността и постигането на устойчиво развитие до 2030 г. У нас Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, която обединява бизнес и неправителствени организации в подкрепа на устойчивия растеж и гражданската отговорност, подпомага на местно ниво по-добрата организираност и информираност на българските организации, които искат да се включат в конкурса.

“Европейската награда за устойчиво развитие носи висок престиж и международно признание на спечелилите компании. Журито, оценяващо изпратените кандидатури, е съставено от представители на Европейската комисия, а това е гаранция за висока обективност и професионализъм. Мрежата, в ролята си на национална партньорска организация на CSR Europe, вярва, че българските компании има много с какво да се похвалят пред своите чуждестранни колеги, поради което ги окуражаваме да участват в конкурса. ”, коментираха от БМГД на ООН.

Конкурсът е посветен на конкретна тема, свързана с годишната тема, определяна от Политическия форум на високо равнище на ООН. Темата на първото издание е „Предоставяне на възможности на хората и осигуряване на приобщаване и равенство“.

Конкурсът е отворен за четири категории заинтересовани страни:
1. младежки организации;
2. публичноправни органи;
3. частен сектор, като тази категория е разделена на две подкатегории;
4. големи компании и малки и средни предприятия;
5. гражданско общество.

Крайният срок е до 14 септември и се кандидатства директно през страницата на ЕК.
Пълните правила на надпреварата можете да прочетете тук.

“В ежедневната си работа с български компании, които имат социално-отговорна политика, срещаме креативност, свързана с проекти и инициативи, които укрепват обществената среда, и големи инвестиции в опазването на природата. Усилията и активната работа на организациите трябва да бъдат признати, а подобни конкурси на високо ниво дават възможност за това.”, споделя Дарина Георгиева, изпълнителен директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

Победителите ще бъдат обявени от първия заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс и заместник-председателя Юрки Катайнен на церемония на високо равнище през пролетта на 2019 г.

Наградата няма материален характер, а е свързана с осигуряване на голяма видимост под формата на обществен интерес и засилено медийно отразяване.