Европейски политехнически университет разширява програмата си за безплатно обучение за цялата страна


Европейски политехнически университет разширява програмата си за безплатно обучение, като ще приеме 36 студенти от цялата страна, без заплащане на семестриални такси. Броят на безплатните места е разпределен по 12 във всяка от акредитираните бакалавърски специалности – Приложна информатика, Зелена енергетика и Строително инженерство.

Срокът за подаване на документи за прием по новите условия е до 22 септември 2018 г. Преференциите за студентите ще се запазват и за следващите години при условие, че завършват всяка година с минимален среден успех мн. добър 5.00. А на студентите, които живеят извън Перник, се предлага възможност за настаняване в общежитие.

В българския университет преподават доказани български и италиански професори. Завършилите български и чуждестранни студенти получават акредитирана от МОН българска диплома, призната в множество държави по света.

Европейският политехнически университет в Перник – част от групата на Pegaso International, която притежава две висши учебни заведения в Италия и едно в Малта, създаде и у нас социална програма за подпомагане на студенти, защото вярва, че да се инвестира в образование означава не само да построиш нова база, но и да дадеш възможност за достъп до качествено образование на широк кръг от хора.

В ЕПУ има няколко възможности за кандидатстване – с оценката от матура по математика, физика или български език и среден успех от дипломата за средно образование. Кандидат-студентите може да участват в класирането и с оценката от положен конкурсен изпит по математика или физика в други висши училища или да се явят на тест по математика в ЕПУ.

Документите се предават на място в ЕПУ в Перник, ул. “Св. св. Кирил и Методий” № 23 или онлайн на epubg.eu.