Глобалният предприемачески мониторинг представя втория си годишен доклад за състоянието на предприемачеството в България


Българското представителство на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) организира годишна национална конференция под мотото “Предприемачеството: Път към позитивна промяна” съвместно с в. “Капитал”. Събитието ще се състои на 20 октомври от 14:00 ч. в Дома на Европа. В него ще се включат предприемачи, представители на държавната и общинската администрация, инвеститори, членове на НПО, образователни  и финансови институции, посолства, фондове и журналисти.

По време на конференцията лекторите ще обсъждат теми, пряко свързани с предприемачеството, факторите, които пречат и тези, които трябва да се насърчават. Георг Рааб от Генерална дирекция “Растеж” на Европейската комисия ще представи детайли за възможностите за финансиране и предоставяне чрез инструментите на комисията. Илва Скугберг от “Шведския предприемачески форум” и консултант по обществените въпроси ще говори защо политиките трябва да стъпват на данни и как се прилагат добри практики в Швеция, произтичащи от работата на стейкхолдърите с GEM Sweden.

“Тази година ще се запознаем с много нови практики, които се прилагат в световен мащаб. Ще проследим стъпка по стъпка и пътя към позитивна промяна. Надявам се, че след края на събитието участниците ще си тръгнат с интересни идеи, които да приложат в своите сфери.”, споделя Искрен Кръстев, председател на GEM България.

В рамките на събитието ще бъде представен и годишният национален доклад на GEM, който е втори за България. Основните констатации, откроили се в този сравнителен доклад, ще бъдат обсъдени пред гостите от проф. Венета Андонова (Universidad de los Andes) и Мира Кръстева, член на борда на GEM.

В отделните панели Диана Николаева от Ernst&Young ще представи темата “Предприемачеството – път към позитивната промяна на практика”, който ще се фокусира върху стратегиите за успешен растеж и излизане на външни пазари на компаниите. В края на деня Искрен Кръстев ще разкаже повече за предприемаческите ценности.

Годишната конференция на GEM България се организира съвместно с в. “Капитал”. Институционален партньор на събитието е Председателството на Европейската комисия в България. Партньори на събитието са Ernst&Young и Superhosting, а на доклада JEREMIE Bulgaria

Повече информация за присъствие на конференцията може да намерите тук: http://www.2017.gemorg.bg/

За GEM България:

Глобалният предприемачески мониторинг (GEM) е най-мащабното проучване на предприемачеството в света. GEM България изследва предприемаческата екосистема и факторите, които насърчават или затрудняват предприемачеството у нас, както и поведението и мотивацията на настоящи и бъдещи предприемачи. GEM предлага и изготвя политики за балансиран растеж и мерки за насърчаване на предприемачеството като цяло, както и в отделни сфери, като използва световно утвърдена методология, която успешно се прилага в над 100 икономики по света от 17 години насам и се ползва от Световната Банка, Световния икономически форум, Европейската комисия, правителства, университети, камари, предприемачи, образовали и журналисти