Български предприемачи ще посетят Швейцария по проект на CEED България


Млади предприемачи от България ще посетят Швейцария за срещи и обмяна на опит с представители на бизнеса от 12-ти до 17-ти септември 2017 г. Бизнес пътуването е част от проекта „Иновативни модели за бизнес развитие и CSR“, насочен към създаване и интегриране на практики на отговорен бизнес в малките и средни предприятия в България и се провежда в партньорство с Швейцарския Институт SIFE и с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария, чрез Българо-Швейцарска програма за сътрудничество, фонд „Партньорство и експертна помощ”.

В рамките на проекта бяха проведени безплатни обучения по бизнес развитие и корпоративна социална отговорност (CSR) в Бургас, Варна, Пловдив, Велико Търново, Враца и София, които включиха над 200 малки и средни предприятия. По време на образователните срещи във всеки град участниците бяха консултирани и подпомогнати да интегрират практики на отговорен бизнес в компаниите си, както и получиха възможност да презентират пред аудитория.

Най-обещаващите идеи, възникнали по време на обученията, бяха представени на 28 юни 2017 г. в гр. София на специален CSR Demo Day, на който присъстваха ментори, швейцарски експерти, инвеститори и представители на бизнеса.

Представените идеи бяха оценявани от жури в състав: Себастиян Фрю, SIFE; Майкъл Байър, SIFE; Александър Терзийски, NEVEQ; Румен Илиев, LAUNCHub, Дарина Георгиева, Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН и Елица Баракова, Фондация Bcause. Бяха избрани 5-имата победители, които спечелиха пътуване до Швейцария за обмен на опит.

По време на посещението в Швейцария финалистите ще срещнат компании от различни сектори, които успешно са създали и интегрирали практики на CSR и които ще споделят своя опит и контакти. Участниците ще се запознаят с представители на BlueLion Incubator, Global Compact Network Switzerland, DigitalSwitzerland, HTW Chur ‐ Service Innovation Lab, SIFE, Velochurier Start‐up, DHP Technology, Wheelblades и др. и ще имат възможност да обсъдят принципите на работа и успешните бизнес модели, реализирани от швейцарските предприемачи, както и възможностите за прилагане на CSR за устойчиво развитие. Целта на срещите е установяване на трайни партньорства и възможности за реализация на бъдещи съвместни проекти.

Като заключителен етап на проекта на 3 октомври 2017 г. CEED България организира конференция в София. Представители на бизнеса, НПО сектора, швейцарски и български експерти и ментори ще споделят опит и успешни практики за предимствата на отговорния бизнес. Събитието ще има за цел да изгради платформа за обмен на опит, както и да подобри устойчивостта и конкуретоспособността на малките и средни предприятия в България.