България не пада, а попада в класация по предприемачество – индекс на GEDI


След публикации в медийното пространство, свързани с класацията на GEDI, сме длъжни да направим уточнение и да внесем яснота относно изнесените цифри и послания.
България е поставена на #82 място според световната класация на предприемачеството по методологията на GEDI за 2017 г. Много е важно да се отбележи, че тази позиция всъщност не е спад в сравнение с миналогодишното #46-то място, тъй като предният ранкинг е въз основа в голяма степен на усреднени GEM данни от Румъния и Черна гора от различни исторически периоди – GEDI също споделя това. GEM България произведе своите първи проучвания през 2015, които данни, в комбинация с други показатели, избрани от индекса на GEDI, поставят България на #82 място.
Методологията на GEDI залага на стойностите на индикаторите на GEM (тежест повече от 50%), както и няколко институционални показатели на други институции. Използвайки тези данни, те поставят държавите в класация за предприемачеството.
GEM използва набор от индикатори (dashboard of indicators), които се използват от GEDI, European Commission, World Economic Forum, World Bank, Endeavor, автори, преподаватели, журналисти и други. GEM не публикува класация, а годишни глобален и национален доклади, които представят цялостна картина на предприемаческата среда.
Както пише в нашия доклад за България за 2015/16 г, за да получи пълно разбиране на околната среда и на предприемаческата дейност в страната, от решаващо значение е да се гледа цялата картина на предприемаческата екосистема. GEM България организира конференция на 3-4 октомври 2016, във връзка с резултатите от първия национален доклад за предприемаческата среда в България.
Конференцията положи силно начало на мултидисиплинарен диалог от заинтересованите страни в различни сектори и видове структури в България, като представи и чуждестранен опит за подобряване на средата и позлване на GEM данни. Нивата на предприемачество в България в момента са доста ниски, както и някои от индикаторите, които загатват потенциала му за нарастване. Конференцията изпрати силни послания към екосистемата, че има сфери, на които трябва да се обърне особено внимание – държави политики, образование, културни нагласи, както и особености на предприемаческата активност, сред които двулентово предприемачество, ниска интернационалнизация. Прессъобщение за доклада може да намерите тук.

GEM България предупреди още през 2015г. за риска от изпращането на грешно послание при евентуален различен и по-нисък резултат, основан на реални български данни като „спад“ в класацията GEDI на България.
За актуалното състояние на предприемаческата екосистема в България, разполагаме с първични данни, включително експертна оценка на средата, както и с препоръки към отделните участници, за подобряване на условията за развитието на предприемачеството у нас. Това е доказателство за смисъла на нашите усилия да разполагаме с независими и актуални данни за България по методологията на GEM, всяка година.

За GEM България:

Глобален предприемачески мониторинг (GEM) България проучва предприемаческата екосистема и факторите, които насърчават или затрудняват предприемачеството у нас. GEM предлага и изготвя политики за балансиран растеж и мерки за насърчаване на предприемачеството като използва световно утвърдена методология, която успешно се прилага в над 100 икономики по света.

За GEDI:
Световния институт за предприемачество и развитие (GEDI) е базирана във Вашингтон организация за развитие на политики, с мисия да работи за увеличаване на икономическите възможности за хора, общности и държави.

За допълнителна информация:
Десислава Григорова
PRoPR Агенция
+359 882 269 782
desi@pr-o-pr.com