В България се полагат основите на социалното предприемачество като средство за социална промяна


Предстои създаването на процедура, която да дефинира социалното предприемачество в България и да улесни финансирането му

Расте броят на предприемачите, които се фокусират върху създаването на блага за обществото. Това показват данните от специалния доклад за социалното предприемачество по света, изготвен от Глобалния предприемачески мониторинг (GEM). Резултатите бяха представени по време на тематичния следобед “Световни тенденции в социалното предприемачество“, организиран от GEM България в партньорство с Посолството на Кралство Нидерландия в София.

Докладът е най-голямото сравнително изследване на социалното предприемачество на глобално ниво, базирано на проведени интервюта с близо 170 000 пълнолетни в 58 икономики. “Това, което Холандското правителство научи от проучвания на предприемачеството, е, че клиентите и инвеститорите трябва да бъдат по-запознати с дейността и спецификите на социално-ориентираните организации. Те трябва да са наясно какви проблеми се решават, благодарение на тях, и да се вземат предвид спецификите на работата им при получаване на финансиране и оценяването на техния ефект в обществото”, сподели Джаклин Снидърс, директор на нидерландската консултантска компания Panteia, която беше специален гост на събитието.

Изследването на GEM извежда дефиниция на явлението социално предприемачество: дейност, организация или инициатива, които имат за цел разрешаването на социален, обществен или проблем на околната среда, или организации със социален фокус, които оперират на пазара, предлагайки собствени продукти и услуги.

DSCF6228

Мира Кръстева, зам.-председател на GEM Bulgaria

“Според интервюираните български експерти проблемите на социалната среда и обществото у нас се решават по-ефективно от бизнеса, отколкото от държавата и граждански организации”, каза зам.-председателят на GEM България Мира Кръстева, която разясни резултатите от проучването. Запитаните отговарят, че в у нас има много бизнеси, които подсигуряват хора с основните им нужди, които в други страни се покриват от държавата или граждански организации. По този показател България изпреварва страни като Нидерландия, Естония, Полша, Румъния и др.

Секторът на социалното предприемачество показва по-добър баланс между половете – 45% от предприемачите са жени, докато този дял е 28% средно за населението за Източна Европа, сочат данните. Според доклада на GEM в Източна Европа социалните предприемачи имат относително по-високо ниво на образование (44%) в сравнение с населението като цяло (28%).

По време на събитието социалните предприемачи от RE-ACT изразиха своята благодарност към Посланика на Кралство Нидерландия Н. Пр. Томас ван Оорсхот за активните му усилия предприемаческата среда в България да расте и да се развива. По идея на председателя на GEM България Искрен Кръстев Ван Оорсхот получи като подарък продукт на един подобен проект – красив велосипед Vaga’Bond, произведен в социално-ангажирания цех на Сдружение RE-ACT в гр. Ракитово от младежи в неравностойно положение, намиращи се под институционална или частна опека.

LIN_6919

„Това е голяма изненада за мен и мисля, че е великолепен пример за социалното предприемачество. Не защото е велосипед, а защото е пример за чудесното влияние, което имат върху обществото тези проекти”, каза нидерландският посланик.

Социалното предприемачество е тема и за новия екип на Министерството на труда и социалната политика, стана ясно от изказване на зам.-министърът Деница Сачева. “Това, което предстои, е създаването на Закон за социалната икономика, който да дефинира социалните предприятия, определени критерии и правни механизми, по които те да функционират, както и да се улесни достъпът до финансиране”, каза Сачева.

Събитието завърши с представяне на успешни примери за създаването на устойчиви бизнеси и ръководенето на проекти, които да имат целенасочен социален ефект. Гражданите, Социална чайна Варна, Заслушай се, Мулти-Култи, Хлебни къщи, RE-ACT разказаха и показаха резултатите от своята дейност.

GEM организира годишната си конференция на 30 септември – 1 октомври 2016, на която ще представи първия си национален доклад на тема предприемачество в България.

Целия доклад на тема социално преприемачество можете да намерите тук.

Допълнителна информация:
Десислава Григорова
PRoPR Агенция
M: 0882 269 782
E: desi@pr-o-pr.com