Социално отговорното изкуство е новият фокус на работа на ПОдЛЕЗНО


Новият проект на ПОдЛЕЗНОВ настроение всички заедно“ е насочен към социално отговорното изкуство на Центъра за танци и спорт за хора в равностойно и неравностойно положение „In the Mood All Together”. Групата, която вече разкраси няколко подлеза в София, разширява дейността си и разработи проект за облагородяване на градската среда, този път над земята. Чрез средствата на изобразителното изкуство и безвъзмездния труд на организаторите ще се изрисува част от фасадата на Центъра. Това ще се създаде подходяща уютна и приобщаваща среда за хората в неравностойно положение.

През месец май екипът на ПОдЛЕЗНО в партньорство с талантливите графити артисти от L.O.V crew и домакините от центъра „In the Mood All Together” спечелиха конкурса ART of the STREET/Изкуството на улицата, организиран от магазин „На тъмно“. Проектът на ПОдЛЕЗНО „В настроение всички заедно“ получи 60 броя спрейове, които ще бъдат използвани за изрисуване на част от стените на Центъра. Темата на рисунките ще е пряко свързана с неговите културни и социални дейности и с идеята, че изкуството трябва да бъде достъпно за всички.

В настроение всички заедно“ съчетава различни видове култура: улични визуални изкуства, танци, спорт и други културно-образователни дейности, предвидени за широк кръг публика. След осъществяването на първия етап на проекта ще бъде проведено следващо събитие – графити-работилница за деца, където ще бъдат рециклирани празните флакони след рисуването върху стените.

Съвместната работа на трите организации ще има положителен ефект върху средата и социалните нагласи както към уличните изкуства, така и по отношение на приобщаването на хора в неравностойно положение към обществения живот.

Опитът на ПОдЛЕЗНО доказва също така, че облагородяването на градската среда има възпитателен ефект и драстично намалява проявите на вандализъм.

Реализацията на първия етап от проекта ще започне тази неделя, 12.06.2016 г.,  в столичния квартал „Гео Милев“ – бул. „Шипченски проход“ 59, където е сградата на Центъра за танци и спорт за хора в равностойно и неравностойно положение „In the Mood All Together”. След завършване на фасадата ще се проведе събитие по официалното откриване на мястото, което ще бъде отворено за широката публика.

Повече информация може да намерите на www.podlezno.com и на Facebook страницата на центъра.

За допълнителна информация:

Юлия Иванова
Т: 08855425830
Е: podlezno@gmail.com