Конференцията “Бизнес и образование” търси идеите, които могат да променят образованието у нас


Експерт от Световната банка ще разкаже как българското образование може да стане конкурентно в европейски мащаб

Идеите, които могат да променят образованието, да го направят по-качествено, а кадрите – по-конкурентноспособни, ще обсъдят представители на бизнеса, образователни институции и неправителствени организации по време на конференцията “Бизнес и образование”, която ще се проведе на 25 февруари 2014 г. (вторник) от 9.00 часа в хотел “Шератон”. Форумът е организиран от бизнес седмичника “Капитал” в партньорство с УниKредит Булбанк и Центъра за управление и професионално обучение и ще бъде открит от заместник-министъра на образованието и науката Иван Кръстев.

Целта на конференцията “Бизнес и образование” е да представи действащи модели от България и чужбина, които могат да помогнат за създаването на качествен краен продукт в училищата и университетите – мислещи хора с умения за справяне в живота и на пазара на труда и успешни учени-преподаватели с роля в световната наука.

Специален гост на форума е Алберто Родригесмениджър сектор „Образование“ за Европа и Централна Азия на Световната банка. Той ще разкаже как българското образование може да стане конкурентно в европейски мащаб и каква е ролята на държавата и бизнеса в него. Експертът има опит в управлението на образователни активности на Световната банка в Бразилия, Колумбия, Индонезия, Литва, Словакия, Полша и др.

Модератор на събитието e Емил Джасим, програмен директор на “Център за образователни инициативи”. Той е и сред създателите на платформата за електронно обучение www.u4ili6teto.bg, с която работят вече над 15 училища, както и на конкурса ReporTeen за къси филми на гражданска тема.

Тази конференция е важна стъпка в постигането на няколко цели, които трябва да бъдат приоритет на обществото – качественото образование да бъде достъпно от всяка точка, да се повиши авторитетът на учителя и университетския преподавател и да се превърнат училището и университетът в крайъгълен камък в изграждането на доверие между бизнеса, образователните институции и гражданите„, казва Джасим.

Лекция ще има и Георги Стойчев от “Отворено общество”, който ще анализира какво показа рейтингът на висшите училища в България.

Конференцията “Бизнес и образование” ще протече в три панела – “Училището и университетът на бъдещето”, “Бизнесът среща образованието” и “Кариера и/ vs. Образование”, като участие ще вземат представители на компании, образователни институции и неправителствени организации. Акценти ще бъдат поставени върху това как българското образование да влезе в 21. век и да бъде конкурентоспособно, каква е ролята на държавата и бизнеса в него, как се прави успешна кариера без традиционно образование или с образование в чужбина и др.

След конференцията дебатът ще продължи и онлайн в специално създадената от „Капитал Кариери“ и Karieri.bg платформа “Бизнес и образование” за дискусии, предложения и действия за модернизиране на висшето образование за нуждите на бизнеса. Целта на проекта е да даде ясна посока на необходимите промени, като осъществи широка кампания за популяризирането им, както и да окаже влияние върху взимащите решения за реалното им прилагане.

Допълнителна информация за конференцията и пълната й програма може да намерите на сайта на събитието. Конференцията е отворена за журналисти.

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *