ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА “ПРО ПИ АР” ЕООД


Данни за ПРО ПИ АР

ПРО ПИ АР ЕООД, ЕИК: 175027418, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Марин Дринов 11, тел.: 02 944 18 18, e-mail: pr@pr-o-pr.com

Настоящата Декларация за поверителност се отнася до вашите личните данни, които “ПРО ПИ АР” ЕООД може да събере с цел да ви предостави услуги („Услуги“) съгласно предмета си на дейност.

Прилагаме политика за защита на личните данни както за данни, събирани от вас чрез Интернет сайтова ни pr-o-pr.com („Сайт“), така и чрез форми на хартия, попълнени лично от вас или от наш представител, чрез имейл кореспонденция, сключване на договор или други позволени от закона методи за събиране на лични данни.

Чрез тази Декларация за поверителност ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните ви, за вашите права, които имате относно събраните лични данни за вас чрез нашия сайт и/или събрани от нас чрез други споменати по-горе методи.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас, като изпратите имейл до pr@pr-o-pr.com.

Обща информация

При събирането и обработването на вашите лични данни “ПРО ПИ АР” ЕООД се основава на редица закони и нормативни правила, които разпореждат начина, по който да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Относимата нормативна уредба се състои, но не се ограничава до Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016), Закона за защита на личните данни, както и свързаните с тях актове.

Принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

При обработката на вашите лични данни ние спазваме следните принципи:

• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

• свеждане до минимум на събираните данни;

• ограничение на целите на обработване;

• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

• точност и актуалност на данните;

• поверителност и цялостност на обработването, както и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;

• отчетност.

Защо събираме личните данни и за какво ги използваме

“ПРО ПИ АР” ЕООД обработва вашите лични данни за целите, описани по-долу:

– за регистрацията и допускането ви до събитията, на които “ПРО ПИ АР” ЕООД е организатор или им е съорганизатор;

– за проследяване и измерване на потребителското поведение в сайта на “ПРО ПИ АР” ЕООД, с цел да подобрим нашите продукти и вашето потребителско преживяване;

– за да ви показваме релевантно за вас съдържание;

– за да ви изпращаме имейл бюлетини, за които вие изрично сте се абонирали, ако има такива;

– за да ви изпращаме съобщения за наши продукти и услуги, ако изрично сте дали съгласието си за това;

Какви лични данни събираме от вас

В повечето случаи събираме данни от вас, които са изрично посочени в закона или такива, които са нужни за сключването и изпълнението на определен договор между нас.

По ясен и прозрачен начин ще ви информираме в случай, че се налага да събираме от вас лични данни, които не са изрично посочени в закона като задължителни, но “ПРО ПИ АР” ЕООД намира за необходимо и/или има легитимен интерес от тяхното събиране или е необходимо да защитим ваши жизненоважни интереси.

Данни за целите на ползването на услуги и регистрация в мрежата от сайта на “ПРО ПИ АР” ЕООД

Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме кои данни са задължителни за предоставяне. Това са такива данни, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

Вашите имена и имейл

При изпращане на лично съобщение до екипа на “ПРО ПИ АР” ЕООД имате възможност да попълните имената и имейла си, но това не е задължително. Ако го направите, ще улесните разпознаването ви от екипа на Агенцията и съответно свързването с вас.

Данни, свързани с имейл бюлетините, за които може да се абонирате, ако създадем такива

Вие доброволно избирате дали да се абонирате за информационен бюлетин, които “ПРО ПИ АР” ЕООД би предлагал. За повечето бюлетини това става с вписване в специално поле. Имайте предвид, че абонаментът за всеки бюлетин може да бъде прекратен във всеки един момент, когато получите на електронната си поща съобщение от нас.

Други данни

При извършване на някое от следните действия на сайта ни, нашият уеб сървър автоматично записва вашия IP адрес, дата и час (timestamp):

– публикуване на коментар под статия в блога

– изпращане на лично съобщение

Логове (Log files), които са свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.

Логовете са файлове, които записват събития в системата и взаимодействия между системите и/или между потребители и дадена система.

В сайта ни се употребяват логове със следните цели:

За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;

За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;

За развитие и подобряване на Услугите в Сайта;

За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта;

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория

Тези логове са нужни за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство.

Данни, които събираме при регистрация за Събития, които “ПРО ПИ АР” ЕООД организира

Когато се регистрирате за събитие, чийто организатор или съорганизатор е “ПРО ПИ АР” ЕООД, може да съберем от вас следните данни: име и фамилия, позиция в компанията, компания, в която работите, адрес (на компанията), пощенски код (не е задължителен), телефон за контакт, имейл. Данните са необходими за предоставянето на услугата и идентификацията ви за допускане до даденото събитие.

За целите на събития със специален пропускателен режим може да събираме и други данни, които са нужни за допускане до събитието.

Oбработване на лични данни на лица под 14 години

За нас е важно да предприемем допълнителни предпазни мерки за защита и безопасност на децата.

Ако сте под 14 години, моля, не изпращайте и не публикувайте каквато и да е информация за себе си, включително, но не само име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други.

Бисквитки и други пасивни технологии

“ПРО ПИ АР” ЕООД използва „бисквитки“ и други технологии за проследяване, които събират информация от вас при взаимодействие с нашите сайтове, с цел да подобрим тяхното представяне и вашето преживяване.

Какво са бисквитки?

Бисквитките представляват текстови файлове с малък обем, които уебсайтът може да запише на вашето мобилно устройство или компютър, когато посещавате определен уебсайт или страница. Бисквитката има функцията да помага на сайта или на други сайтове да разпознава вашето устройство при всяко следващо посещение на дадения сайт. Същото може да прави Web beacons или други подобни файлове. За назоваване на всички файлове, които служат за набиране на информация, в нашата политика използваме термина бисквитка.

Има много и различни функции, които се изпълняват от бисквитките. Например, те спомагат за запомнянето на вашето потребителско име или предпочитания и съответно да ви предлага съдържание, което да е релевантно на вашите интереси. Бисквитките могат да помогнат при изготвянето на анализ за това колко добре се представя определен сайт.

Съдържанието на някои бисквитки може да е съставено от лични данни – например, при запомнянето на вашия профил, бисквитката запаметява потребителското ви име и парола.

По-голямата част от бисквитките не събират идентификационна информация за вас. Те по-скоро събират информация от общ тип, като например начина, по който потребителите достигат до уебсайта ни и го използват или пък кое е мястото, на което се намират към този момент.

Повече за бисквитките, както и начини да откажете използването на бисквитки на вашето устройство можете да откриете в нашата Политика за бисквитките.

Данни, събирани от други източници

Има възможност да събираме информация за вас от други законни източници, с цел да ви предоставим качествено нашите услуги. Такива са източници на информация от наши партньори (в случай, че вие сте се съгласили), информация, която е публично достъпна.

Тази информация включва:

– данни за осъществяване на контакт с вас;

– публично достъпна информация с данни за лицата, които представляват вашата организация.

Друга публично достъпна информация събираме само, след получаване на изричната декларация на лицето, което ги споделя с нас, че е съгласно да бъдат споделяни с нас.

Когато осъществим контакт с вас, ще ви кажем откъде имаме вашите лични данни, в случай че не сме ги събрали ние лично от вас.

Вашето съгласие и нашият легитимен интерес

Отделно от случаите, в които събираме личните данни въз основа на закон, договор, легитимен интерес или за да защитим вашите жизненоважни интереси, ще поискаме вашето съгласие.

Ще използваме личните ви данни само след вашето изрично съгласие за конкретната цел.

Ако на по-късен етап размислите, имате право да оттеглите съгласието си.

В случаите, в които се наложи събиране на личните ви данни от вас поради наш легитимен интерес или да запазим вашите жизненоважни интереси, ще ви информираме своевременно и освен това ще ви разясним вашите права.

Ако смятате, че нямате легитимен интерес да събираме вашите лични данни, имате право да възразите срещу това. Ще предприемем допълнителни мерки, както и ще ви предоставим допълнителна информация и нашите мотиви в срок не по-дълъг от 1 месец от вашето искане.

Разкриване на Ваши данни пред трети лица

“ПРО ПИ АР” ЕООД разкрива вашите лични данни само в следните случаи:

– само пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;

– на лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, които се използват за обработка на лични данни;

– на наши партньори, които работят по възлагане на “ПРО ПИ АР” ЕООД на основата на договорни отношения и ни помагат да ви предоставим услугите си и такива, с които имаме споразумения за запазване на конфиденциалността на информацията и защита на лични данни.

“ПРО ПИ АР” ЕООД взема мерки всички тези лица да прилагат същата защита към вашите лични данни, както нашите собствени служители и да се съобразяват с Политиката на “ПРО ПИ АР” ЕООД за защита на личните данни. За нас е важно да ползваме услугите само на тези лица, които се отнасят отговорно към защитата на личните данни и прилагат подходящи технически организационни мерки.

Използваме доставчици на услуги при обработването на лични данни за някои цели, като например проследяване и измерване на потребителското поведение в сайтовете, изпращане на имейл съобщения, споделяне на съдържание от потребителите, вход с профил от социални мрежи и др. Тези компании са (без изброяването да е изчерпателно):

– Google (с Google Analytics, Google Tag Manager, DoubleClick for Publishers, AdX, AdSense, AdWords, Google Plus): https://privacy.google.com

– Facebook (с Facebook Tracking Pixel, Facebook Tools – Plug-in „like“ button, Sign in with Facebook profile и др.) : https://www.facebook.com/privacy/

– LinkedIn : https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

– оnthe.io : https://iotechnologies.com/pp

– Yandex (с Yandex Metrica) : https://metrica.yandex.com/about/info/privacy-policy

– Gemius : https://www.gemius.com/privacy-policy.html

– Digital Metrics (с MailMaker)

– Mail Chimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/

– Twitter widgets: https://twitter.com/en/privacy

– Viber (с Viber share button) : https://www.viber.com/terms/viber-privacy-policy/

Мерки за защита

“ПРО ПИ АР” ЕООД събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме, където е необходимо и допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

Период (срок), в който съхраняваме личните ви данни.

Вашите лични данни се съхраняват за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.

В случай на липса на такъв законен срок, “ПРО ПИ АР” ЕООД приема, че ще съхранява вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да ви предоставим услуги с високо качество, както и нормално развитие на партньорските ни взаимоотношения.

Целта ни е съхраняването на личните ви данни да изискват минимални действия от ваша страна по пререгистрации или повторно предоставяне на данни.

Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме, анонимизираме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

Без списъкът да е изчерпателен ето изброени сроковете, за които съхраняваме някои от данните, които обработваме:

Трафични данни

Трафичните данни се съхраняват за период от 6 месеца, съгласно Закона за електронните съобщения.

Бисквитки

За периода на валидност, за който се записва съответната бисквитка.

Вашето право на достъп и получаване на информация

По всяко време имате право да поискате достъп до вашите лични данни.

Имате право да знаете какви лични данни обработваме за вас, какви са целите на тяхната употреба, както и начина, по който ги съхраняваме.

С тази Декларация за поверителност ви уведомяваме по какъв начин обработваме личните данни и как ги съхраняваме.

Достъп до данните си можете да осъществите по всяко време като ни пишете на pr@pr-o-pr.com.

В редките случаи, в които не можем да осигурим достъп до личните ви данни в срок не по-дълъг от 1 месец, ще ви посочим причините.

Вашето право на корекция

Имате право, също така, да поискате “ПРО ПИ АР” ЕООД да коригира всякакви неточности в личните ви данни. Вие можете да направите това като ни пишете на pr@pr-o-pr.com.

Право да бъдат изтрити вашите лични данни (право „да бъдеш забравен“)

При определени обстоятелства вие имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити. Такива обстоятелства са:

– личните ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

– в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните ви данни;

– ако личните ви данни се обработват по незаконосъобразен начин;

– в случай че сте възразили срещу обработването на личните ви данни;

– други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;

В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраним вашите лични данни. В тези случай няма да е възможно да ги изтрием от нашите системи.

Други Ваши права

Извън гореизброените права имате право да поискате:

– ограничаване на обработването на личните ви данни за определен период от време;

– преносимост на данните;

– да възразите срещу обработването.

Изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме вашите лични данни.

Обърнете се към нашите служители, в случай че имате въпроси.

Нашите служители:

– ще ви съдействат при упражняването на вашите права;

– ще ви предоставят допълнителна информация за всяко едно ваше право.

Стремим се винаги да удовлетворим исканията ви, когато тези искания са допустими и основателни, както и да ви отговаряме в законоустановения срок.

В редки случаи, може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от допустимия и максимално разрешен срок по закон.

Право на жалба

В случай че сметнете, че нарушаваме вашите права, може да се свържете с нас, за да проверим въпроса. На разположение сме на pr@pr-o-pr.com.

Също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни:

Име: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

Актуализация/обновяване

Настоящата декларацията се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост).

Дата на последната й актуализация – май 2018 г.