Защо всяка компания се нуждае от свой корпоративен фолклорист?

сряда, 16 юли, 2014 от PRoPR

Знаете ли какво е корпоративен фолклорист? Това е нещо между “корпоративен историк”, “служебен архивист” или “разказвач на истории” в една комания. В своя публикация в блога на Harvard Business Review маркетинг експертът Пати Санчес определя тази професия именно като “фолклорист”.

Имайки предвид колко модерно е разказването на истоии днес, сигурно си мислите, че всяка пазарно ориентирана компания би трябвало да има човек в своя екип, който да събира и управлява историята на бранда. За съжаление обаче това не е честа практика.

Артефактите и историите оформят идентичността, ценностите и целите на компанията, като я представят на клиентите по много истински начин. Да правиш миналото и настоящето достъпно за сегашната и бъдещата публика, е важна задача, защото това улавя духа на организацията и развива дори най-силните корпорации.

Но кого да наемете да върши тази важна работа? Всъщност се нуждаете от някой с откривателски и комуникационни дарби, който да събира, оформя и публикува историите с техните свързващи символи, смята Санчес. Но тази професия също предлага и “макро” перспектива: умението да представяш историята, културните практики и отделните събития в корпоративното цяло.

Фолклорът събира анекдотите, артефактите и ритуалите на група от хора. Отчасти журналист, отчасти библиотекар или разказвач на истории, фолклористът е по-скоро културен антрополог, който изучава езика, митовете и ритуалите на едно общество или пък е етнографски откривател, който изследва привичките и начинът на мислене на дадена група от хора. Използвайки подобни методи на документиране и анализиране, фолклористът трябва да бъде отговорен за улавянето и публикуването на писаната и визуалната история на компанията и това как тя служи на публиките.

Мястото на професията на фолклориста  в една организация би трябвало да е в маркетинг отдела, защото той предлага най-добрата позиция за интегриране на истории в организаторската стратегия на корпорацията.

Работата на корпоративния фолклорист се заключава около документирането на иновациите, забавляването на посетителите и дори изграждането на култура. Но също така включва представянето на общите разбирания за ценностите и целите на организацията.

В своя близо 25-годишен опит като маркетинг консултант, Санчес се е натъквала само на няколко организации, които имат в екипа си човек, чиито задачи се доближават до тези на фолклориста. Такива са индустриалните гиганти като IBM, Boeing и GE, брандовете като Nike, Levi Strauss и Coca-Cola, чиито последователи оправдават създаването на туристически дестинации във важни за историята на компанията локации, а също и новосъздадените компании, които имат за цел да наложат нова култура, каквито са Zappos или Airbnb.

Цялата статия на Пати Санчес за професията на фолклориста можете да прочетете в блога на Harvard Business Review.

Tags: , , ,

Leave a Reply